2013 p56 heb

עלייה עקבית בתוחלת החיים בישראל09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

עלייה עקבית בתוחלת החיים בישראל: תוחלת החיים של הלא-יהודים בישראל גבוהה בהשוואה למדינות ערביות ומוסלמיות…

2013 p53 heb

ההשקעה בתשתית הרכבות בישראל נפלה לממוצע ה-OECD09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

ההשקעה בתשתית הרכבות בישראל נפלה לממוצע ה-OECD: ההשקעה הנמוכה בתשתית הרכבות בישראל נעה בין כ-80…

2013 p52 heb

ההוצאה על כבישים דומה לממוצע ה-OECD, אך תנודתית הרבה יותר09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

ההוצאה על כבישים דומה לממוצע ה-OECD, אך תנודתית הרבה יותר. ההוצאה הלאומית על כבישים כנתח…

2013 p51 heb

מספר כלי הרכב לנפש נמוך יותר, אך גדל מהר יותר09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

מספר כלי הרכב לנפש נמוך יותר, אך גדל מהר יותר: היעדר חלופות תחבורתיות מוביל את…

2013 p50 heb

העומס בכבישי ישראל רב יותר וגדל מהר יותר09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

העומס בכבישי ישראל רב יותר וגדל מהר יותר: הגידול בצפיפות הכבישים במדינות אירופאיות קטנות בין…

2013 p49 heb

תשתית התחבורה בישראל "נשכחה"09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

תשתית התחבורה בישראל "נשכחה": השוואה של ישראל למדינות OECD קטנות ומפותחות מראה כי בכל אחת…

2013 p48 heb

צפיפות גבוהה בהרבה על הכבישים, אך רק חצי ממספר כלי הרכב לנפש ב-OECD09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

צפיפות גבוהה בהרבה על הכבישים, אך רק חצי ממספר כלי הרכב לנפשב-OECD העומס בכבישי הארץ…

2013 p46 heb

כל מרכיבי מחיר הבנזין גבוהים יחסית בישראל08.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

כל מרכיבי מחיר הבנזין גבוהים יחסית בישראל: מסי הבנזין בכשלושה רבעים מהמדינות נמוכים מאשר בישראל,…

2013 p45 heb

המסים על בנזין בישראל הם הגורם העיקרי למחירו הגבוה08.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

המסים על בנזין בישראל הם הגורם העיקרי למחירו הגבוה: הגורם העיקרי בקביעת מחיר הבנזין הוא…

2013 p44 heb

כביש האגרה בישראל יקר יותר מכבישי אגרה בארצות הברית08.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

כביש האגרה בישראל יקר יותר מכבישי אגרה בארצות הברית: אחת הדרכים שאימצה ישראל להקלת הלחץ…

2013 p43 heb

מוצרי חלב וכלי רכב יקרים יותר בישראל08.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

מוצרי חלב וכלי רכב יקרים יותר בישראל: ב-2005 היו מחירי החלב, הגבינות והביצים בישראל גבוהים…

2013 p42 heb

רכישת דירה בישראל דורשת יותר שנות עבודה08.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

רכישת דירה בישראל דורשת יותר שנות עבודה: ב-2009 נדרשו 2.9 שנים של הכנסה חציונית כדי…

2013 p41 heb

אחוז בעלי הדירות ירד בקרב משפחות צעירות עובדות ממעמד הביניים ומהמעמד הגבוה08.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

אחוז בעלי הדירות ירד בקרב משפחות צעירות עובדות ממעמד הביניים ומהמעמד הגבוה: מבין כלל חמישוני…

2013 p40 heb

הכנסותיהן של משפחות צעירות עובדות צנחו ביחס לשאר החברה08.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

הכנסותיהן של משפחות צעירות עובדות צנחו ביחס לשאר החברה: לאחר עשור של גידול מתמיד מאז…

2013 p38 heb

הרישום לחינוך קדם-יסודי גבוה יותר בקרב משפחות בעלות הכנסה גבוהה07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

הרישום לחינוך קדם-יסודי גבוה יותר בקרב משפחות בעלות הכנסה גבוהה: ככל שעולה רמת ההכנסה, הולך…