2013 p20 heb

שיעורי התעסוקה בקרב הגברים בעלי ההשכלה המעטה ביותר נמוכים יותר ומידרדרים מהר יותר07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

שיעורי התעסוקה בקרב הגברים בעלי ההשכלה המעטה ביותר נמוכים יותר ומידרדרים מהר יותר: ככל שרמת…

2013 p17 heb

שיעורי האבטלה בקרב ערבים גבוהים פי 2-3 ממה שחשבו בעבר07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

שיעורי האבטלה בקרב ערבים גבוהים פי 2-3 ממה שחשבו בעבר: ב-2012 שדרגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה…

2013 p16 heb

בעשור האחרון ההשתתפות בכוח העבודה עלתה והאבטלה ירדה07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

בעשור האחרון ההשתתפות בכוח העבודה עלתה והאבטלה ירדה: שתי התפתחויות חיוביות עומדות מאחורי השיפור בשיעורי…

2013 p15 heb

גידול בשיעורי התעסוקה של כלל אוכלוסיית הנשים07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

גידול בשיעורי התעסוקה של כלל אוכלוסיית הנשים: שיעורי התעסוקה בקרב נשים יהודיות שאינן חרדיות היו…

2013 p14 heb

שיעורי תעסוקת הנשים בישראל גדלים מהר יותר מאשר ב-G707.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

שיעורי תעסוקת הנשים בישראל גדלים מהר יותר מאשר ב-G7: בניגוד למצב בקרב הגברים, שיעורי התעסוקה…

2013 p13 heb

יש פערים בין שיעורי התעסוקה של קבוצות גברים שונות07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

יש פערים בין שיעורי התעסוקה של קבוצות גברים שונות: בעיות התעסוקה חוצות קבוצות אוכלוסייה שונות…

2013 p12 heb

שיעורי תעסוקת הגברים בישראל יורדים בקצב מהיר יותר מאשר ב-G707.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

שיעורי תעסוקת הגברים בישראל יורדים בקצב מהיר יותר מאשר ב-G7: לפני קצת יותר מארבעה עשורים,…

2013 p11 heb

פריון העבודה בישראל הולך ונסוג בעקביות07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

פריון העבודה בישראל הולך ונסוג בעקביות: פריון העבודה במדינות ה-G7גדל בקצב יציב מאוד במשך שלושה…

2013 p10 heb

למרות רמת החדשנות הגבוהה, פריון העבודה בישראל נמוך07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

למרות רמת החדשנות הגבוהה, פריון העבודה בישראל נמוך: בטווח הארוך צמיחה כלכלית מונעת על ידי…

2013 p9 heb

ישראל היא בין המדינות החדשניות ביותר בעולם07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

ישראל היא בין המדינות החדשניות ביותר בעולם: חדשנות במגזר העסקי קשה לכימות ולהגדרה, אך מדד…

2013 p8 heb

האוניברסיטאות הישראליות הן בין הטובות בעולם07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

האוניברסיטאות הישראליות הן בין הטובות בעולם: הגורם המרכזי המניע צמיחה כלכלית הוא פריון. פריון מונע…

2013 p7 heb

תשלומי הריבית גבוהים יותר מכל תקציב משרד החינוך07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

תשלומי הריבית גבוהים יותר מכל תקציב משרד החינוך: ב-2011 הגיעו תשלומי הריבית של ישראל ל-36.3…

2013 p6 Heb

תשלומי הריבית גבוהים ביחס לחוב הממשלתי הנמוך יחסית של ישראל07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

תשלומי הריבית גבוהים ביחס לחוב הממשלתי הנמוך יחסית של ישראל: למרות יחס החוב-תוצר הנמוך יחסית,…

2013 p5 Heb

ההוצאה הציבורית לנפש נותרה יציבה מאמצע שנות השמונים07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

ההוצאה הציבורית לנפש נותרה יציבה מאמצע שנות השמונים: בעוד התמ"ג לנפש עלה בהתמדה מאז אמצע…

2013 p4 Heb

ה-OECD וישראל מחליפים מקומות ביחס החוב-תוצר שלהם07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

ה-OECD וישראל מחליפים מקומות ביחס החוב-תוצר שלהם: מדיניותה המאקרו-כלכלית של ישראל עד אמצע שנות השמונים…