כרמל בלנק על השפעת הלימוד מרחוק על מעמדות מוחלשים
מחבר: צוות מרכז טאוב וידאו

כרמל בלנק מדברת עם דרור גלוברמן ב"קשת 12" על השפעת הלימודים מרחוק בתקופת סגר הקורונה על ילדים מעשירונים שונים