קורונה טיימליין

כיצד התפתחה התגובה של ישראל לקורונה לאורך זמן? עקבו בעזרת ציר הזמן האינטראקטיבי