תכנית חיסכון לילדים בישראל: רקע וסקירת חלופות‏‏

הרעיון של חיסכון לילדים מיושם במדינות שונות בעולם זה יותר מעשור, ובשנים האחרונות נדון גם בישראל. תקציר המדיניות הנוכחי בוחן חלופות שונות לתכנית חיסכון לילדים ומצביע על ההשלכות החברתיות והתקציביות של כל אחת מהחלופות