תכנית חיסכון לילדים בישראל: רקע וסקירת חלופות‏‏
מחבר: ג'וני גל, שביט מדהלה-בריק, מיכל גרינשטיין-וייס, מרדית' קובינגטום תקציר מדיניות

רבבות צעירים בישראל נאלצים להתחיל את חייהם הבוגרים ללא המשאבים הנדרשים למימוש יכולותיהם. תכניות חיסכון לילדים, המבוססות על שותפות ממשלתית-אזרחית, מהוות אמצעי להתמודדות עם מציאות זו

הרעיון של חיסכון לילדים מיושם במדינות שונות בעולם זה יותר מעשור, ובשנים האחרונות נדון גם בישראל. תקציר המדיניות הנוכחי בוחן חלופות שונות לתכנית חיסכון לילדים ומצביע על ההשלכות החברתיות והתקציביות של כל אחת מהחלופות

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך