אינפוגרפיקה: צפיפות בכיתות
מחבר: צוות מרכז טאוב אינפוגרפיקה

הכיתות בישראל צפופות ביחס למדינות אחרות. עוד במחקר