סדרות נתונים

סדרות נתונים

מרכז טאוב תומך בשקיפות של מידע, כדי לעודד ניתוחים ומחקרים מבוססי ראיות בנושאים חברתיים וכלכליים חשובים המשפיעים על ישראל כיום. חלק זה באתר כולל טבלאות מידע מלאות ורציפות שריכז מרכז טאוב ומראות את הוצאות ביצוע התקציב של משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים אחרים והמוסד לביטוח לאומי. הטבלאות כוללות את כל ההוצאות על חינוך, בריאות, השלמת הכנסה, רווחה (שירותים חברתיים אישיים), דיור, תעסוקה ושילוב עולים.