מחקר חדש: החוב של משקי בית בישראל

מחקר חדש: החוב של משקי בית בישראל