מחקר חדש: מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית

מחקר חדש: מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית