מחקר: משרד החינוך מקפח תקציבית את בתי הספר הציבוריים

נחום בלס מציע מתווה חסכוני לפתיחת שנת הלימודים