ג'וני גל בכלכליסט: נדרשת חשיבה מחודשת על זכאות לדמי אבטלה במצב חירום

ג'וני גל בכלכליסט: נדרשת חשיבה מחודשת על זכאות לדמי אבטלה במצב חירום