מחקר: משרד החינוך מקפח תקציבית את בתי הספר הציבוריים

דה מרקר: משרד החינוך מקפח תקציבית את בתי הספר הציבוריים