ההתפתחויות במערכת החינוך בעשור האחרון
מחבר: נחום בלס ויוסי שביט מחקרי מדיניות

העשור האחרון במערכת החינוך משופע במגמות חיוביות, אך עדיין נותרו לא מעט תחומים, ובעיקר הפערים הלימודיים והחברתיים שאינם נסגרים, שמערכת החינוך חייבת לעמול קשה כדי לתקנם

את ההתפתחויות במערכת החינוך יש לבחון מזווית ראייה ארוכת טווח של עשור לפחות, משום שפירות המאמץ והמשאבים המושקעים בה באים לידי ביטוי רק לאחר שנים רבות.

העשור האחרון בכללותו משופע במגמות חיוביות, אך עדיין נותרו לא מעט תחומים, ובעיקר הפערים הלימודיים והחברתיים שאינם נסגרים, שמערכת החינוך חייבת לעמול קשה כדי לתקנם.