התפתחויות בתחום הרווחה
מחבר: ג׳ון גל מחקרי מדיניות

פרק זה סוקר את המגמות בתקציב המוקצה לשירותי הרווחה בשנים האחרונות. נושאי רווחה וביטחון סוציאלי לא עמדו במרכז סדר יומה של ממשלת ישראל בשנתיים האחרונות. אף שרמות אי השוויון ותחולת העוני נותרו גבוהות במיוחד, ולא חלה במדדים אלו ירידה של ממש מאז ראשית שנות האלפיים, ההוצאה החברתית לא גדלה בצורה ניכרת במהלך תקופה זו

נושאי רווחה וביטחון סוציאלי לא עמדו במרכז סדר יומה של ממשלת ישראל בשנתיים האחרונות. אף שרמות אי השוויון ותחולת העוני נותרו גבוהות במיוחד, ולא חלה במדדים אלו ירידה של ממש מאז ראשית שנות האלפיים, ההוצאה החברתית לא גדלה בצורה ניכרת במהלך תקופה זו. גם הוועדה למלחמה בעוני, שהוקמה ביוזמת הממשלה והגישה את מסקנותיה באמצע שנת 2014, לא הצליחה להציב את נושא העוני במרכז השיח החברתי והעשייה הממשלתי. עם זאת, נסיבות פוליטיות אפשרו את אימוצן (או אימוצן העתידי) של חלק מהמלצות הוועדה.