כלכלה

כלכלה

עוני ואי שוויון בהכנסות קשורים קשר הדוק בקצב הצמיחה הכלכלית של המדינה. תכנית המדיניות בתחום הכלכלה בוחנת סוגיות אלו בפרספקטיבה קצרת טווח וארוכת טווח גם יחד, וכן בהקשר הבין-לאומי, ומדגישה את הגורמים העומדים מאחורי התוואים הכלכליים והחברתיים ארוכי הטווח שישראל צועדת בהם. המחקר בתחום זה עוסק בנושאים כמו פריון, תשתיות הון אנושי וחומרי, הוצאות ממשלתיות, סדרי עדיפויות ושקיפות, עלות המחיה, כלכלה שחורה ושוקי אשראי.

 

עמיתי תכנית המדיניות בתחום הכלכלה כוללים חוקרים אקדמיים מובילים, בעלי תפקידים בכירים לשעבר במשרדים ממשלתיים – לרבות מנכ"לים בדימוס של משרד האוצר – ואנשי מקצוע בכירים מבנק ישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. חלק מעמיתי מרכז טאוב הגיעו לתפקידים בכירים בממשלה, למשל נגידת בנק ישראל הנוכחית, ד"ר קרנית פלוג.