חינוך

חינוך

חינוך הוא גורם בסיסי בהון האנושי של ישראל ומשפיע במידה רבה על צמיחתה הכלכלית של המדינה בטווח הרחוק. מכיוון שהחינוך הוא מרכיב קריטי במתן הזדמנות למימוש מלוא הפוטנציאל הגלום בכל אדם חשוב ביותר להבין כיצד לקדם את איכות ההישגים החינוכיים בישראל. תכנית המדיניות בנושא חינוך בוחנת את ההישגים והתקציבים במערכת החינוך, את איכות החינוך בחלוקה לפי מאפיינים אזוריים ועדתיים וקשת רחבה של נושאים רלוונטיים אחרים. דוגמאות לתחומים ספציפיים שעבודת המרכז התמקדה בהם: מימוש חוק חינוך חובה מגיל 3 בגני הילדים, הכשרת מורים, השכלה גבוהה, בחינות הבגרות ופערים בהישגים בין קבוצות אוכלוסייה שונות.

 

עמיתי תכנית המדיניות בתחום החינוך כוללים חוקרים אקדמיים מובילים ממגוון תחומים (לרבות חתן פרס ישראל על תרומתו לחינוך), אנשי סגל בכירים לשעבר במשרד החינוך (לרבות מנכ"לים לשעבר של משרד החינוך ויוצאי תפקיד המדען הראשי), בעלי תפקידים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מומחים לחינוך מהמגזר הערבי, חברים מצוותי חשיבה אחרים בנושאי מדיניות ואנשי חינוך מהשטח. בחלק מהמקרים התקדמו עמיתי מרכז טאוב לתפקידים בכירים בממשלה, למשל מנכ"ל משרד החינוך.