תעסוקה ורמת האושר: השפעת תעסוקה על רמת האושר בקרב ישראלים בני 60-80
מחבר: הלה אקסלרד, ישראל לוסקי, אריה שרמן מחקרי מדיניות

המחקר בדק את רמת האושר של בני 80-60 ואת הגורמים הכלכליים והחברתיים המשפיעים עליה. בין השאר בחן המחקר את חלוקת הזמן בין עבודה ופנאי, התנדבות, דעתם של מבוגרים על גיל הפרישה הרצוי, והקשר בין רמת האושר ומשתנים סוציו-דמוגרפיים שונים. ממצאי המחקר מראים כי תעסוקה בעבודה מפתחת ולא מלחיצה מעלה את רמת האושר, כמו גם קשר זוגי וילדים. עוד נמצא כי העובדים הישראלים אינם מתנגדים להעלאת גיל הפרישה הרשמי, ואף מעידים על כוונה להמשיך לעבוד מעבר לגיל זה, אולם בפועל הם פורשים מוקדם יותר מסיבות שונות.