תמותה עודפת ותוחלת חיים בישראל בשנת 2020
מחבר: אלכס וינרב מחקרי מדיניות

המחקר אמד את התמותה העודפת בישראל בשנת 2020, בחן את התמותה לפי קבוצות גיל ובדק עד כמה היא הושפעה ממבנה הגילים בישראל. הנתונים מראים כי כשמביאים בחשבון את הגידול באוכלוסייה, מספר מקרי המוות בישראל עלה בכ-7%, אך כאשר מביאים בחשבון את הצמצום שהיה צפוי בתמותה מדובר בעלייה של כ-10%. מתחילת ספטמבר עד תחילת אוקטובר עלה שיעור התמותה הכולל לרמה שנצפתה לאחרונה בשנות התשעים של המאה הקודמת, כשתוחלת החיים הייתה נמוכה בכארבע שנים. בסך הכול, שיעור התמותה העודפת בישראל נמוך מהצפוי לפי מבנה הגילים ודפוסי ההידבקות של הישראלים בנגיף הקורונה. התוצאה היא ירידה של כחודשיים בתוחלת החיים בלידה וירידה של כמעט שלושה חודשים בתוחלת החיים בגיל 65. שיעורי ההידבקות והתמותה הגבוהים בקרב החרדים והערבים יביאו לעלייה משמעותית יותר של תמותה עודפת באוכלוסיות אלו ולירידה חדה יותר בתוחלת החיים שלהן.