מדוע ההורים בישראל מתקשים לאזן בין משפחה וקריירה?

נושא שמקבל דגש מיוחד במקופת הקורונה: מדוע ההורים בישראל מתקשים לאזן בין משפחה וקריירה?