בריאות

בריאות

חשוב לבחון את מערכת הבריאות בישראל לאורך השנים בהשוואה למערכות בריאות במדינות אחרות, כדי להבין טוב יותר את מצבה הנוכחי ואת האפשרויות העתידיות. תכנית המדיניות בנושא בריאות מתמקדת בכמה היבטים של המערכת, לרבות הבדלים בנגישות הטיפול הרפואי, גובה הכיסוי הרפואי, עלויות הטיפולים והיצע אנשי המקצוע בתחום הרפואי. התכנית מתמקדת בתחומים כמו בריאות הנפש, בריאות תעסוקתית, בריאות השן, רפואה מונעת, אי שוויון ופערים בנגישות לטיפולים רפואיים וכן מימון ציבורי והקצאת משאבים.

 

עמיתי תכנית מדיניות הבריאות כוללים חוקרים אקדמיים מובילים, מומחים לבריאות הציבור, מנהלי בתי חולים בכירים, אנשי סגל בכירים לשעבר במשרד הבריאות (לרבות מנכ"לים של המשרד) ואנשי מקצוע מובילים מהמוסד לביטוח לאומי. בחלק מהמקרים התקדמו עמיתי מרכז טאוב לתפקידים בכירים בממשלה, לרבות מנכ"ל משרד הבריאות.