סיוע חומרי לאנשים החיים בעוני: סקירה היסטורית ומגמות נוכחיות
מחבר: ג'וני גל, מיכל קרומר-נבו, שביט מדהלה וגיא ינאי מחקרי מדיניות

המחקר סוקר את השינויים בתפיסת העוני ואת דרכי ההתמודדות איתו. מהמחקר עולה כי לאורך השנים חלה ירידה חדה בנדיבותה ובנגישותה של קצבת הבטחת הכנסה, המהווה רשת ביטחון למשפחות החיות בעוני, ואילו התקציב הממשלתי המיועד לסיוע חירום למשפחות הללו נותר מצומצם