הרכב האוכלוסייה הייחודי בישראל – השלכות ואסטרטגיה לעתיד

הכנס השנתי של מרכז טאוב: הרכב האוכלוסייה הייחודי בישראל – השלכות ואסטרטגיה לעתיד. לחצו לפרטים נוספים והרשמה