הרכב האוכלוסייה הייחודי בישראל – השלכות ואסטרטגיה לעתיד

לצפייה בסרטוני הכנס השנתי בנושא "הרכב האוכלוסייה הייחודי בישראל – השלכות ואסטרטגיה לעתיד"