מדינות רווחה בראייה משווה: כיצד להגדיר את ישראל?
מחבר: נועם תרשיש מחקרי מדיניות

הסקירה מנסחת הגדרה ברורה יותר של המושג "מדינת הרווחה", מצביע על מאפייניה ומציגה את האופן שבו מבחינים בין סוגים שונים של מדינות רווחה. במוקד הדיון עומד הניסיון לבחון כיצד, אם בכלל, ניתן להכליל את ישראל בטיפולוגיה ההשוואתית הקיימת של מדינות הרווחה

לגרסה הוויזואלית של המחקר לחצו כאן

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך