הרכב האוכלוסייה הייחודי בישראל – השלכות ואסטרטגיה לעתיד

תאריך: 01.01.1970 / 9:00-14:00 /

להרשמה לחצו פה

ישראל היא יוצאת דופן בין המדינות המפותחות מבחינת הצמיחה המהירה של האוכלוסייה, שיעורי הפריון הגבוהים וההזדקנות המהירה של האוכלוסייה. מטרתנו העיקרית בכנס היא להביא למודעות היבט חשוב נוסף בנושא הדמוגרפיה בישראל, שבשילוב עם הצמיחה הגבוהה יש לו השלכות חשובות לעתיד המדינה ולמדיניות ציבורית בפרט – מבנה האוכלוסייה. יש חשיבות רבה הן לגודלן האבסולוטי של הקבוצות השונות בחברה והן להבדלים במבנה האוכלוסייה שלהן. ההרצאות במושב הראשון יעסקו במבנה האוכלוסייה במדינות מפותחות ובחריגה של ישראל מהסטנדרט. המושבים האחרים יתמקדו בהשפעת מבנה האוכלוסייה הייחודי של ישראל על הכלכלה ושוק העבודה, הבריאות והחינוך במדינה, לפי קבוצות גיל.

להרשמה לחצו פה

הכנס יועבר בשידור חי בפלטפורמת זום ובעמוד הפייסבוק של מרכז טאוב

דברי פתיחה

הלן אבלס, יו"ר דירקטוריון, מרכז טאוב

סוזי פת בנבנישתי, מנכ"לית, מרכז טאוב

מושב ראשון: הרצאות אורחות

פרופ' הרב סמית', אוניברסיטת פנסילבניה

פרופ' רון לי, אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי

דיון בהובלתו של פרופ' אלכס וינרב, מנהל המחקר, מרכז טאוב; אוניברסיטת טקסס

שאלות ודיון עם הקהל

מושב שני: תכנון אסטרטגי לעתיד

חינוך

יו"ר: נחום בלס, ראש תכנית מדיניות החינוך, מרכז טאוב

דיון בהשתתפות:

מוטי טאובין, ראש אגף א' אסטרטגיה באגף בכיר לתכנון ואסטרטגיה, משרד החינוך

פרופ' יפה זילברשץ, ראש הות"ת

כלכלה

יו"ר: פרופ' אבי וייס, נשיא מרכז טאוב; המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר אילן

דיון בהשתתפות:

פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל

עינב אהרוני-יונס, מנכ"לית, ג'וינט-תבת

בריאות

יו"ר: פרופ' דב צ'רניחובסקי, ראש תכנית מדיניות הבריאות, מרכז טאוב; אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דיון בהשתתפות:

רייצ'ל ברנר שלם, סמנכ"ל תכנון ואסטרטגיה, משרד הבריאות

פרופ' יצחק בריק, החוג לגרונטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דברי סיכום

פרופ' אבי וייס, נשיא מרכז טאוב; המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר אילן

הכנס יתקיים בעברית ובאנגלית, ובליווי תרגום סימולטני

להרשמה