שוק העבודה

שוק העבודה

גורם מפתח המקשר בין פריון, עוני ואי שוויון הוא שוק העבודה. סיכוייהן של אוכלוסיות שונות למצוא עבודה והשכר שהן מרוויחות הם גורם עיקרי באינטגרציה הכלכלית במדינה מסוימת וברמת החיים בה. תכנית המדיניות בתחום שוק העבודה בוחנת את תפקודו של שוק העבודה תוך התמקדות בתחומים כמו תעסוקה, שכר ופערי הכנסה. נושאים ספציפיים כוללים השתתפות נשים בכוח העבודה, חרדים בשוק העבודה, קשישים וקבוצות אחרות על בסיס גיל או דת ומאפיינים אחרים, בחירת מקצוע, פנסיה, אי שוויון בהשתכרות וניידות בין משרות, אפליה תעסוקתית והקשר בין השכלה להישגים בשוק העבודה.   עמיתי תכנית המדיניות בתחום שוק העבודה כוללים חוקרים אקדמיים מובילים במגוון תחומים כגון כלכלה, סוציולוגיה ולימודי עבודה, אנשי מקצוע בכירים מבנק ישראל, ומומחים מארגונים ללא מטרות רווח ומהמגזר הפרטי.