תרשימים אינטראקטיביים

תרשימי גוגל שיצרו חוקרי מרכז טאוב מאפשרים לצפות בהתפתחויות של משתנים כלכליים-חברתיים שונים לאורך זמן, באמצעות לחיצה על כפתור ה-Play. צירי ה-x וה-y בכל תרשים ניתנים להחלפה (בלחיצה על שם הציר תיפתח רשימת אפשרויות לבחירה), כך שאפשר לבדוק את היחס בין מדדים שונים באותו נושא. כמו כן, אפשר לבחור אילו נתונים יוצגו בלחיצה על תיבות הסימון בתפריט בצד ימין של התרשים.

שינויים בשכר השעתי: 1997 עד 2011

Data: data • Chart ID: MotionChartID19d41a1f810googleVis-0.5.6
R version 3.1.2 (2014-10-31) • Google Terms of UseDocumentation and Data Policy

הגרף מדגים את השינויים שחלו בשכר השעתי של עובדים באחוזונים שונים של התפלגות השכר בשנים 1997 ל-2011, ביחס לשנת הבסיס (1997). עד לשנת 2001, שבה הורגשה השפעתה של האינתיפאדה השנייה, אפשר לזהות בבירור עלייה מאוזנת של כלל התפלגות השכר, ביתרון קל לעובדים בחלק התחתון של ההתפלגות. מ-2001 החל שכרם של עובדים באחוזון 20 ומעלה לרדת עד שהגיע לשפל ב-2003. לעומת זאת, שכרם של העובדים המשתייכים לאחוזונים שמתחת לאחוזון 20 כמעט לא השתנה בשנתיים אלו, ואף עלה במקצת.
משנת 2004 עד 2007 חזר שכרם של העובדים שנפגעו מירידת השכר בשנים הראשונות של העשור לעלות במקצת. עם זאת, עליות אלו לא הספיקו להחזיר את השכר לרמתו לפני המשבר, בעיקר בחלק העליון של התפלגות השכר (אחוזונים 50 ומעלה).
בשנת 2008, עם פרוץ משבר הסאב-פריים, הכלכלה העולמית נכנסה להאטה. גם ישראל נפגעה, אך במידה מועטה ביחס למדינות מפותחות אחרות. ירידות השכר השעתי לאורך התפלגות השכר כולה, וביתר שאת בחלק העליון של התפלגות, הביאו את השכר השעתי של מעמד הביניים בקרב השכירים לרמתו ב-1997. לעומת זאת השכר השעתי בחלק התחתון של התפלגות השכר עלה לאורך התקופה, עקב עליות בשכר המינימום, וכך למעשה הצטמצמו הפערים בשכר העבודה בישראל.