נדב פרץ-וייסוידובסקי

צרו קשר

פרסומים

השכלה

נדב פרץ-וייסוידובסקי /
עמית בתכנית מדיניות הרווחה

ד"ר נדב פרץ-וייסוידובסקי הוא מרצה בביה"ס לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית אשקלון בנושאי מדיניות חברתית, שינוי מדיניות ועוני. עבודת הדוקטורט שלו עסקה בהשפעת תפיסות של אבהות על חקיקת חוק חופשת לידה לאב בישראל. תחום מחקרו הוא עיצוב מדיניות, ובפרט הקשר בין רעיונות ותפיסות לאינטרסים חומריים והשפעתם על תהליך זה. ד"ר פרץ-וייסוידיובסקי חוקר את נושאי המדיניות כלפי אבות והמדיניות בתחום בריאות הנפש.