מינוי דב

ברכות לפרופסור דב צ'רניחובסקי על מינויו לחבר במועצת הבריאות של משרד הבריאות