שוק העבודה בישראל – מה אפשר ללמוד מהמשבר? מפגש וירטואלי עם מנכ"לית מרכז טאוב סוזן פת בנבנישטי

מפגש וירטואלי עם מנכ"לית מרכז טאוב סוזן פת בנבנישטי: שוק העבודה בישראל – מה אפשר ללמוד מהמשבר?