אינפוגרפיקה: מספר תלמידים בחטיבת הביניים
מחבר: צוות מרכז טאוב אינפוגרפיקה

מספר התלמידים הממוצע בכיתה בחטיבת הביניים ירד בשנים האחרונות