השקת הדוח הכלכלי של ה-OECD על ישראל ל-2018

תאריך: 11.03.2018

האירוע יתקיים בשפה האנגלית. מספר המקומות מוגבל.

18:00 הרשמה וכיבוד קל

18:30 הצגת ממצאי דוח ה-OECD בתחומי כלכלה וחינוך בישראל

פיטר ג'ארט, ראש מחלקת מחקרי מדינות, OECD

19:30 הצגת ממצאי "דוח מצב המדינה 2017" של מרכז טאוב

פרופ' אבי וייס, מנכ"ל מרכז טאוב; המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר אילן

20:00 פאנל דיון

פרופ' ראובן גרונאו, האוניברסיטה העברית

נחום בלס, חוקר ראשי, מרכז טאוב

הדס פוקס, חוקרת, מרכז טאוב

20:45 שאלות ותשובות