מעבודה לגמלאות: הפער המגדרי בפנסיה בישראל
מחבר: ליאורה בוורס והדס פוקס מחקרי מדיניות

המחקר נערך והופק בתרומתה הנדיבה של קרן הדסה.

בשנים האחרונות נשמעים דיונים רבים על הפנסיות בישראל מכיוונים שונים, ובהם חשש מביצועי הקרנות וההשלכות של הזדקנות האוכלוסייה על המערכת הפנסיונית. המחקר מתמקד בזווית המגדרית, ובוחן את שוק העבודה ואת מערכת הפנסיה כדי להעריך מה יהיו פערי ההכנסות מפנסיה בין נשים לגברים בעתיד.