ההוצאה הציבורית על הבטחת הכנסה ירדה, אך נותרה גבוהה יחסית

2013 p72 heb