2013 מצב המדינה בתמונות | Taub Center
לתרומה

הדוח העדכני

For optimal viewing, please turn phone to landscape mode
For optimal viewing, please turn phone to landscape mode

2013 מצב המדינה בתמונות

חוברת תרשימים מקורית וייחודית, המבוססת בעיקר על מחקרי מרכז טאוב ומציגה בפירוט את מצב החברה והכלכלה בישראל בכמה תחומי מפתח: תמונת המאקרו, תעסוקה, חינוך, עלויות המחיה, בריאות, שירותים חברתיים ותחבורה. התרשימים והטבלאות קלים לקריאה – תרשים בכל עמוד –
ומלווים בהסבר קצר המפרט היכן ישראל מצטיינת והיכן זקוקה המדינה לשינוי כיוון.

חוברת תרשימים מקורית וייחודית, המבוססת בעיקר על מחקרי מרכז טאוב ומציגה בפירוט את מצב החברה והכלכלה בישראל בכמה תחומי מפתח: תמונת המאקרו, תעסוקה, חינוך, עלויות המחיה, בריאות, שירותים חברתיים ותחבורה. התרשימים והטבלאות קלים לקריאה – תרשים בכל עמוד –
ומלווים בהסבר קצר המפרט היכן ישראל מצטיינת והיכן זקוקה המדינה לשינוי כיוון.