2013 מצב המדינה בתמונות | Taub Center
לתרומה

הדוח העדכני

2013 מצב המדינה בתמונות

חוברת תרשימים מקורית וייחודית, המבוססת בעיקר על מחקרי מרכז טאוב ומציגה בפירוט את מצב החברה והכלכלה בישראל בכמה תחומי מפתח: תמונת המאקרו, תעסוקה, חינוך, עלויות המחיה, בריאות, שירותים חברתיים ותחבורה. התרשימים והטבלאות קלים לקריאה – תרשים בכל עמוד –
ומלווים בהסבר קצר המפרט היכן ישראל מצטיינת והיכן זקוקה המדינה לשינוי כיוון.