תמונת מצב המדינה 2018 | Taub Center
לתרומה

הדוח העדכני

תמונת מצב המדינה 2018

"תמונת מצב המדינה 2018" של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל כוללת תרשימים המלווים בהסבר קצר בכל עמוד, בהתבסס על מחקרי מרכז טאוב מהשנה החולפת. החוברת מציגה תמונה מקיפה וכוללת – ועם זאת נגישה וקריאה מאוד – של מצב החברה והמשק בישראל בתחומים מאקרו-כלכלה, רווחה, בריאות, חינוך ושוק העבודה. החוברת הופקה בתמיכתה הנדיבה של קרן קורת