הודעה לעיתונות: הנשירה בחטיבה העליונה 22.09.2019

באמברגו עד יום ד' (25.9) בשעה 6:00 לחצו כאן למחקר המלא  עם פתיחת שנת הלימודים, מרכז טאוב מוציא מחקר חדש על שיעורי הנשירה בקרב תלמידי תיכון, שערכו…

קרא עוד

הודעה לעיתונות: מערכת האשפוז הכללי בישראל- מחזון של ביזור למציאות של ריכוזיות ואובדן שליטה 11.08.2019

למחקר המלא לחצו כאן מערכת האשפוז הכללי בישראל מצויה במשבר מתמשך, עקב פערים גדלים בין צורכי המערכת לבין הקצאת המשאבים הציבוריים לשם התמודדות איתם, ועקב העמקת מעורבות…

קרא עוד

הודעה לעיתונות: מערכת האשפוז הכללי בישראל – תמונת מצב 16.07.2019

למחקר המלא לחצו כאן להורדת ההודעה כקובץ לחצו כאן מדי שנה מטופלים במערכת האשפוז הכללי בישראל כ-1.1 מיליון תושבים. על אף השפעתה על בריאות האוכלוסייה, למערכת אין…

קרא עוד

הודעה לעיתונות: תמונת מצב המדינה 2019 02.06.2019

באמברגו עד יום ד' (5.6) בשעה 6:00 "תמונת מצב המדינה 2019" של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מתפרסמת היום, ומציגה נתונים עדכניים על החברה והכלכלה בישראל…

קרא עוד

הודעה לעיתונות: סיוע חומרי לאנשים החיים בעוני – סקירה היסטורית ומגמות נוכחיות 15.04.2019

כמעט חמישית מהמשפחות בישראל חיות בעוני, השיעור הגבוה ביותר מבין מדינות ה-OECD. המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות מתמודדות עם 266,000 פניות לסיוע לאנשים החיים בעוני, ושאלת אופן…

קרא עוד