מיקומך בתור: זמני המתנה בבתי החולים הציבוריים בישראל

בישראל יש פערים בין זמני ההמתנה של מטופלים לטיפול רפואי בבתי ‏חולים ‏באזורים שונים (פריפריה לעומת מרכז), בבעלות שונה (מוסדות ממשלתיים לעומת בתי ‏‏החולים של שירותי בריאות כללית והמלכ"רים) ובמסלולי תשלום שונים (פרטי לעומת ‏ציבורי). פערים ‏אלו מייצגים במידה רבה את הקשיים במערכת הבריאות הישראלית. מחקר זה ידון ‏בכמה צעדים אפשריים לשיפור בעיית זמני ההמתנה.