קרוב ל 378 תוצאות

מדוע הפריון במדינת הסטארט-אפ נותר נמוך?

מאת גלעד ברנד
מחקרי מדיניות

פריון העבודה הממוצע בישראל נותר נמוך זה שנים רבות, אף על פי שענפי ההיי-טק והטכנולוגיה העילית במדינה נחשבים למובילים ברמה…

קרא עוד

מדינות רווחה בראייה משווה: כיצד להגדיר את ישראל?

מאת נועם תרשיש
מחקרי מדיניות

הסקירה מנסחת הגדרה ברורה יותר של המושג "מדינת הרווחה", מצביע על מאפייניה ומציגה את האופן שבו מבחינים בין סוגים שונים של מדינות…

קרא עוד

מסלולי התקדמות של תלמידים בכיתות א'–ח': הבדלים בין מגזרים

מאת אלכס וינרב ונחום בלס
מחקרי מדיניות

המחקר  בוחן את ההתקדמות של תלמידים מזרמי חינוך שונים מכיתה א' לכיתה ח', כדי לבדוק מה שיעור התלמידים המתקדמים במסלולים…

קרא עוד

ההישגים הלימודיים תלמידים ערבים

מאת נחום בלס
מחקרי מדיניות

מערכת החינוך במגזר הערבי סבלה במשך שנים רבות מהזנחה ומקיפוח, שהתבטאו בפערים גדולים בינה ובין מערכת החינוך במגזר היהודי –…

קרא עוד

מה אתם יודעים על מערכת החינוך בישראל?

מאת צוות מרכז טאוב
מחקרי מדיניות

קרא עוד

מגמות בשוק העבודה

מאת קלוד בר רבי וקיריל שרברמן
מחקרי מדיניות

בשנים האחרונות חלה ירידה בחלקם של עובדים במקצועות בסיכון גבוה, אולם בקרב ערבים ועולים הירידה קטנה יותר מאשר בקרב יהודים…

קרא עוד

חשיבה מחודשת על סדר העדיפויות של טיפולים רפואיים בישראל

מאת ליאורה בוורס ודב צ'רניחובסקי
מחקרי מדיניות

מאמר זה נועד לסייע לקובעי מדיניות הבריאות לקבוע סדר העדיפויות שיאריך את תוחלת החיים בבריאות טובה, על ידי הפחתת נטל…

קרא עוד

טיפול סיעודי בישראל: סוגיות מימון וארגון

מאת דב צ'רניחובסקי, פרופ' אביגדור קפלן, איתן רגב, יוחנן שטסמן
מחקרי מדיניות

המחקר מציג את האתגרים המרכזיים במערכת הטיפול הסיעודי בישראל כיום: היעדר כיסוי אוניברסלי ושאלות בנוגע למימון הטיפול; ריבוי רשויות הממונות על…

קרא עוד

playbuzz high education

מאת צוות מרכז טואב
מחקרי מדיניות

קרא עוד

תמונת המאקרו של המשק בשנת 2016

מאת גלעד ברנד ואבי וייס
מחקרי מדיניות

בתום שנת 2016 התמונה המאקרו-כלכלית בישראל מעורבת. בחמש השנים האחרונות ניכרת אמנם האטה בצמיחת המשק, אך מבחינת שוק העבודה המצב…

קרא עוד

תקצירי הפרקים העיקריים בדוח מצב המדינה 2016

מאת מרכז טאוב
מחקרי מדיניות

סיכום מורחב של הפרקים העיקריים המופיעים בדוח

קרא עוד

מדוע תוחלת החיים בישראל כה גבוהה?

מאת אלכס וינרב
מחקרי מדיניות

מנתוני ארגון הבריאות העולמי עולה כי בשנת 2013 עמדה תוחלת החיים של גברים בישראל על 80.2 שנים- נתון שממקם את…

קרא עוד

סל מזון בריא בישראל

מאת ג'נטה אזרייבה, בן אוריון, רבקה גולדשמיט, אבידור גינסברג, רן מילמן ודב צ'רניחובסקי
מחקרי מדיניות

נגישות לסל מזון בריא בסיסי המבטיח תזונה הולמת היא זכות יסוד בחברה מודרנית, בדומה לנגישות לשירותי חינוך ובריאות. הפרק מניח…

קרא עוד

ההוצאה הפרטית על בריאות בישראל

מאת דב צ'רניחובסקי, חיים בלייך ואיתן רגב
מחקרי מדיניות

הפרק בוחן את ההוצאה הפרטית על שירותי בריאות. ההוצאה הפרטית החודשית הממוצעת של משקי בית בישראל על שירותי רפואה עומדת על…

קרא עוד

מערכת הבריאות: מגמות כלליות בצרכים ובמימון

מאת דב צ’רניחובסקי
מחקרי מדיניות

מאז יישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי יש מגמת שיפור מתמיד ברמת הרפואה הממוצעת העומדת לרשות התושב בישראל . אולם השיפור…

קרא עוד

מיקור חוץ של שירותי רווחה: מגמות ותמורות

מאת שביט מדהלה-בריק וג'וני גל
מחקרי מדיניות

הפרק בוחן את תהליך הפרטתם של שירותי הרווחה בישראל ומתמקד בתהליך ההפרטה של השירותים שבאחריות משרד העבודה והרווחה

קרא עוד

עוני ואי שוויון בישראל: מגמות ופירוקים

מאת חיים בלייך
מחקרי מדיניות

הפרק בוחן את המגמות באי השוויון ושיעורי העוני בשנים 2002–2014 ומתייחס בעיקר לאוכלוסיית גילאי העבודה, שתרומתה לאי השוויון בהכנסות ולשינויים…

קרא עוד

ההוצאה הציבורית על רווחה

מאת ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק
מחקרי מדיניות

פרק זה סוקר את המגמות בתקציב המוקצה לשירותי הרווחה ב-15 השנים האחרונות. ההוצאה הציבורית על שירותי רווחה בישראל הייתה כחמישית מההוצאה…

קרא עוד

התפתחויות בתחום הרווחה

מאת ג׳ון גל
מחקרי מדיניות

פרק זה סוקר את המגמות בתקציב המוקצה לשירותי הרווחה בשנים האחרונות. נושאי רווחה וביטחון סוציאלי לא עמדו במרכז סדר יומה…

קרא עוד

שוויון ורב תרבותיות בחינוך הציבורי – מחשבות על ההווה והצעות לעתיד

מאת נחום בלס ויוסי שביט
מחקרי מדיניות

מאמר הדעה מצביע על הצורך בחשיבה מחודשת על האידיאולוגיה שבבסיס החינוך הציבורי. במסגרת החשיבה החדשה יש להדגיש את השוויון כיעד…

קרא עוד