קרוב ל 393 תוצאות

עמותות בתחום הרווחה בישראל: תמונת מצב

מאת שביט מדהלה, מיכל אלמוג-בר, ג'וני גל
מחקרי מדיניות

עמותות ממלאות תפקיד מרכזי במדיניות הרווחה הישראלית. בשנת 2016 היו בישראל 43 אלף עמותות רשומות, נתון גבוה במיוחד ביחס למספר…

קרא עוד

מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית

מאת אלכס וינרב ונחום בלס
מחקרי מדיניות

האם האוכלוסייה היהודית בישראל נעשית חילונית יותר? מה יהיה הרכבה הדתי של אוכלוסיית ישראל בעשורים הקרובים? לפי תחזיות הלשכה המרכזית…

קרא עוד

הפער בין ההכנסות להוצאות והחובות של משקי בית בישראל

מאת קיריל שרברמן
מחקרי מדיניות

המחקר בדק את הפער בין ההכנסות להוצאות של משקי בית בישראל, תוך בחינת מאפיינים כמו מעמד חברתי-כלכלי, גיל, מצב משפחתי…

קרא עוד

בריאות האוכלוסייה הערבית בישראל

מאת פרופ' דב צ'רניחובסקי, בשארה בשאראת, ליאורה בוורס, אביב בריל וחן שרוני
מחקרי מדיניות

הפרסום המלא נמצא בקישור מצד שמאל הפרק עוסק בבריאותה של האוכלוסייה הערבית בהשוואה לאוכלוסייה היהודית בישראל בהיבטים שונים, ובהם גורמי…

קרא עוד

התפתחויות עכשוויות במערכת הבריאות

מאת פרופ' דב צ'רניחובסקי
מחקרי מדיניות

הפרסום המלא נמצא בקישור מצד שמאל הפרק עוסק בסוגיות הבוערות ביותר במערכת הבריאות, ובהן איזון בין מימון ציבורי לפרטי, התנהלות…

קרא עוד

מערכת החינוך בישראל בשנים האחרונות: מבט על

מאת פרופ' יוסי שביט ונחום בלס
מחקרי מדיניות

הפרסום המלא נמצא בקישור מצד שמאל  המבוא מתאר את ההתפתחויות שעברו על מערכת החינוך בישראל בשנים האחרונות. מדברי ההסבר לתקציבים, ובעיקר…

קרא עוד

התפתחויות בתחום מדיניות הרווחה

מאת פרופ' ג'וני גל ושביט מדהלה
מחקרי מדיניות

הפרסום המלא נמצא בקישור מצד שמאל מדיניות הרווחה בישראל, כפי שהיא משתקפת בהוצאה הממשלתית ובחלוקת המשאבים, נותרה יציבה למדי בעשור…

קרא עוד

פילנתרופים בישראל: תמונת מצב עדכנית

מאת פרופ' קלוד בר רבי וחנן יונה
מחקרי מדיניות

הפרסום המלא נמצא בקישור מצד שמאל בין 1999 ל-2011 גדל סך התרומות המדווחות לרשויות המס בישראל כמעט פי ארבעה במונחים…

קרא עוד

דפוסי השתלבות החרדים בשוק העבודה: ניתוח פנים-חרדי והשוואה רב-מגזרית

מאת ד"ר איתן רגב
מחקרי מדיניות

הפרסום המלא נמצא בקישור מצד שמאל הפרק בוחן את השתלבות הצעירים החרדים בשוק העבודה בהשוואה למגזרים אחרים בישראל ובוחן במה…

קרא עוד

השכלה ותעסוקה בקרב צעירים ערבים

מאת הדס פוקס
מחקרי מדיניות

מרכז טאוב מודה מקרב לב לקרן דיאן פ' וגילפורד גלזר, מיסודה של הקהילה היהודית בלוס אנג'לס, על תמיכתה הנדיבה בפרק…

קרא עוד

חרם בין תלמידים

מאת פרופ' יוסי שביט וערן חכים
מחקרי מדיניות

הפרסום המלא נמצא בקישור מצד שמאל המחקר מציג נתונים עדכניים על תופעת החרם בישראל, מתמקד בקשר שבין קורבנוּת לחרם ללאום,…

קרא עוד

תמונת המאקרו של המשק בשנת 2017

מאת גלעד ברנד, פרופ' אבי וייס וד"ר אסף צימרינג
מחקרי מדיניות

שנת 2017 התאפיינה בעלייה בשיעור התעסוקה ובשכר הריאלי, ובירידה בשיעור האבטלה – שנמצא בשפל היסטורי. אולם הצמיחה לנפש אינה גבוהה…

קרא עוד

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות

מאת ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך
מחקרי מדיניות

עובדי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות מתמודדים עם מצוקותיהם של כ-465,000 משקי בית. שירותים אלו ממומנים בשיטת המצ'ינג – מימון…

קרא עוד

מדוע הפריון במדינת הסטארט-אפ נותר נמוך?

מאת גלעד ברנד
מחקרי מדיניות

פריון העבודה הממוצע בישראל נותר נמוך זה שנים רבות, אף על פי שענפי ההיי-טק והטכנולוגיה העילית במדינה נחשבים למובילים ברמה…

קרא עוד

מדינות רווחה בראייה משווה: כיצד להגדיר את ישראל?

מאת נועם תרשיש
מחקרי מדיניות

הסקירה מנסחת הגדרה ברורה יותר של המושג "מדינת הרווחה", מצביע על מאפייניה ומציגה את האופן שבו מבחינים בין סוגים שונים של מדינות…

קרא עוד

מסלולי התקדמות של תלמידים בכיתות א'–ח': הבדלים בין מגזרים

מאת אלכס וינרב ונחום בלס
מחקרי מדיניות

המחקר  בוחן את ההתקדמות של תלמידים מזרמי חינוך שונים מכיתה א' לכיתה ח', כדי לבדוק מה שיעור התלמידים המתקדמים במסלולים…

קרא עוד

ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים

מאת נחום בלס
מחקרי מדיניות

מערכת החינוך במגזר הערבי סבלה במשך שנים רבות מהזנחה ומקיפוח, שהתבטאו בפערים גדולים בינה ובין מערכת החינוך במגזר היהודי –…

קרא עוד

מה אתם יודעים על מערכת החינוך בישראל?

מאת צוות מרכז טאוב
מחקרי מדיניות

קרא עוד

מגמות בשוק העבודה

מאת קלוד בר רבי וקיריל שרברמן
מחקרי מדיניות

בשנים האחרונות חלה ירידה בחלקם של עובדים במקצועות בסיכון גבוה, אולם בקרב ערבים ועולים הירידה קטנה יותר מאשר בקרב יהודים…

קרא עוד

חשיבה מחודשת על סדר העדיפויות של טיפולים רפואיים בישראל

מאת ליאורה בוורס ודב צ'רניחובסקי
מחקרי מדיניות

מאמר זה נועד לסייע לקובעי מדיניות הבריאות לקבוע סדר העדיפויות שיאריך את תוחלת החיים בבריאות טובה, על ידי הפחתת נטל…

קרא עוד