קרוב ל 921 תוצאות

תעסוקה ושכר – 2007

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

שוק העבודה שב והתאושש בשלוש השנים האחרונות (2007-2005) לאחר  האטה בפעילות, בעקבות ההאטה הכללית במשק בשנים 2003-2000.

קרא עוד

מערכת הביטחון הסוציאלי – 2007

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

מערכת הביטחון הסוציאלי כוללת שורה ארוכה של תכניות, המופעלות ברובן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, אך גם באמצעות משרדי ממשלה אחרים…

קרא עוד

שירותי הרווחה האישיים – 2007

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

שירותי הרווחה האישיים הם אחד הנדבכים המרכזיים של השירותים החברתיים הפועלים בישראל. הם מעניקים מענים חיוניים לבעיות ולצרכים של יחידים,…

קרא עוד

סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2007

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

הפרק מציג את הממצאים החשובים של הפרסום השנתי של המאכז לשנת 2007.

קרא עוד

הקטנת גודל הכיתה: משמעויות תקציביות וחינוכיות

מאת נחום בלס
מחקרי מדיניות

בהסכם שהוביל לסיום שביתת המורים הארוכה בחינוך העל-יסודי, הממשלה התחייבה לפעול להקטנת מספר התלמידים בכיתה ל-32 לכל היותר.

קרא עוד

ניהולן הציבורי של קופות-החולים בישראל

מאת דב צ’רניחובסקי, שלמה מזרחי, צבי פרנקל
מחקרי מדיניות

המחקר החדש של פרופ’ דב צ’רניחובסקי, ד”ר שלמה מזרחי ועו”ד צבי פרנקל מצביע על הצורך לחזק את הדיווחיות של קופות-החולים…

קרא עוד

קווים למדיניות זיקנה בישראל: הזיקנה בין נטל לנכס

מאת יעקב קופ, רוני בר-צורי
מחקרי מדיניות

מדיניות כלפי נושא נתון באה לידי ביטוי כמצרף – מערכת חוקים, הסדרים, תקנות ונהלים מצד אחד, והקצאת משאבים ותקציבים, המיועדים…

קרא עוד

מימון מערכת הבריאות 1995-2005

מאת דב צ’רניחובסקי
מחקרי מדיניות

מחקר חדש של מרכז טאוב בוחן את משמעות הירידה בחלקו של המימון הציבורי בהוצאה הלאומית לבריאות מאז 1995, משלושה-רבעים לשני-שלישים,…

קרא עוד

קליטת העולים במערכת הביטחון הסוציאלי

מאת ג’וני גל, רוני בר-צורי
מחקרי מדיניות

ההתעניינות במערכת הביטחון הסוציאלי גוברת בשנים האחרונות במדינות שונות על רקע התרחבות תופעת ההגירה ושינויים משמעותיים שחלו בשיעורי ההגירה במדינות…

קרא עוד

אי-שיוויון בבריאות ובמערכת הבריאות: הצגת הבעיה וקווים למדיניות להתמודדות עמה

מאת ליאון אפשטיין, טוביה חורב
מחקרי מדיניות

בעבודה זו מתמקדים ליאון אפשטיין וטוביה חורב באי-השוויון הקיים בישראל התחום הבריאות – כמו גם בתחומים אחרים.

קרא עוד

רפואת הפה והשיניים: אחריות המדינה לתושביה

מאת טוביה חורב, יונתן מן
מחקרי מדיניות

רפואת השיניים היא במעמד של בת חורגת – אף כי לא יחידה – של מערכת הבריאות הציבורית בישראל.

קרא עוד

רשת ביטחון סוציאלי וחורים גדולים בה: המדיניות כלפי תכניות הבטחת הכנסה

מאת ג’וני גל, נטע אחדות
מחקרי מדיניות

מערכת הביטחון הסוציאלי מהווה מרכיב מרכזי במדינת הרווחה בכל החברות המתועשות המתקדמות. היא מספקת גמלאות כספיות לפרטים ולמשפחות כתמיכה בעת…

קרא עוד

מדיניות כלפי אנשים עם נכויות: מחקיקה סוציאלית לחקיקה זכויות

מאת אריק רימרמן, שירלי אברמי
מחקרי מדיניות

במהלך 58 השנים מאז הקמת המדינה, התוו ממשלות ישראל השונות מערכת חוקים רחבה ומקיפה, אשר רואה לה למטרה לקדם את…

קרא עוד

תכנית הראורגניזציה של שירותי בריאות הנפש בישראל, 1972: גורמים מסייעים ומעכבים רפורמה למעבר לשירותי בריאות הנפש קהילתיים

מאת אורי אבירם, ניקול דהאן
מחקרי מדיניות

תכנית הראורגניזציה, שהייתה ספינת הדגל של שירותי בריאות הנפש ושל משרד הבריאות במשך כעשור, לא הובילה למהפך המיוחל ולמעשה לא…

קרא עוד

מהפכת זכויות הילד והשירותים החברתיים לילדים

מאת אשר בן-אריה, מיכל קמחי
מחקרי מדיניות

בשנת 1989 קיבלה כנסת ישראל את הצהרת זכויות הילד ובשנת 1991 אשררה המדינה את האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד. מהלכים…

קרא עוד

הרפורמה בקליטת העלייה: מקליטה מוסדית לקליטה ישירה בקהילה

מאת אלעזר לשם
מחקרי מדיניות

מדיניות קליטת העלייה, שהונהגה בישראל בראשית שנות התשעים עם בוא העלייה ההמונית מברה"מ לשעבר, הייתה שונה בתכלית ממדיניות הקליטה שרווחה…

קרא עוד

חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי – למה דווקא בשנת 1994?

מאת ברוך רוזן, גבי בן-נון
מחקרי מדיניות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי הוא מהחוקים החשובים ביותר בחקיקה החברתית שנחקקה בישראל בעשור האחרון.

קרא עוד

הפרטת השיכון הציבורי: שינוי או המשכיות במדיניות הדיור

מאת אליה ורצברגר
מחקרי מדיניות

מאז 1948 נבנו בישראל על-ידי המדינה קרוב ל-400,000 דירות להשכרה (שגיב, 1986). דירות אלה הוקמו כפתרון למצוקת הדיור של עולים…

קרא עוד

אידיאולוגיה, פדגוגיה ומדיניות החינוך בישראל

מאת אברהם יוגב
מחקרי מדיניות

החינוך הוא אחד התחומים הציבוריים, שבמהלך העשור האחרון חל שינוי קיצוני בקווי המדיניות המרכזיים, שננקטו ביחס אליו. המדיניות, אשר הדגישה…

קרא עוד

הפרטה חלקית של שירותי רווחה אישיים

מאת יוסף קטן
מחקרי מדיניות

מדיניות ההפרטה היא מהנושאים העיקריים על סדר היום של השירותים החברתיים במדינות העולם ובישראל. התופעה איננה חדשה ואותותיה ניכרו זה…

קרא עוד