קרוב ל 921 תוצאות

עיצוב מדיניות הרווחה בישראל, 2000-2005

מאת אברהם דורון
מחקרי מדיניות

שורה של גורמים השפיעו על עיצוב מדיניות הרווחה של ישראל מאז תחילת שנות אלפיים.

קרא עוד

עיצוב מדיניות חברתית בישראל: מגמות וסוגיות

מאת אורי אבירם, ג'וני גל, יוסף קטן
מחקרי מדיניות

הספר מתמקד בתהליכי עיצוב מדיניות חברתית, המהווה מרכיב מרכזי של המדיניות הציבורית. עיון בספרות הרלבנטית מראה, שקיימת אי-בהירות לגבי ההגדרה…

קרא עוד

הסקר החברתי – 2006

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית עורך זו השנה השביעית את הסקר החברתי. מדובר בסקר דעת קהל, אשר נועד להתרשם מתחושת…

קרא עוד

מערכת הביטחון הסוציאלי – 2006

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

מערכת הביטחון הסוציאלי מספקת רשת הגנה לפרטים ולמשפחות במקרים של העדר (או התמעטות) הכנסה מעבודה ו/או בשל הוצאות נוספות בגין…

קרא עוד

שירותי הרווחה האישיים – 2006

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

שירותי הרווחה האישיים הם אחד הנדבכים המרכזיים של השירותים החברתיים הפועלים בישראל. הם מעניקים מענה חיוני לבעיות ולצרכים של יחידים,…

קרא עוד

מערכת הבריאות – 2006

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

למדינת ישראל מערכת בריאות אוניברסאלית, המספקת לכל התושבים שירותים רפואיים ברמה טובה ובהיקף סביר ובדרך-כלל אף זוכה לשביעות רצונו של…

קרא עוד

מערכת החינוך – 2006

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

הפרק סוקר השנה את ההתפתחויות במערכת החינוך בעשור האחרון       (2005-1995) תוך הדגשת שני ממדים עיקריים: ההתפתחויות העיקריות באוכלוסיית התלמידים והמורים…

קרא עוד

הוצאות הממשלה על השירותים החברתיים – 2006

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

לאחר שלוש שנים של התאוששות כלכלית וצמיחה, נראה שהתרחבה ההכרה שאין בכך די כדי להביא לצמצום של ממש בממדי העוני…

קרא עוד

חלקה של ההוצאה הציבורית בתוצר: לנוכח הצורך להגדיל את ההוצאה לביטחון

מאת צבי זוסמן
מחקרי מדיניות

בקווי היסוד של הממשלה החדשה, שהוצגו במאי 2006, סוכם על מדיניות תקציבית, שהייתה אמורה לשים קץ לקיצוצים בהוצאה החברתית בתקציב…

קרא עוד

סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים האישיים 2006

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

סיכום הממצאים של המחקרים בפרסום השנתי של המרכז לשנת 2006.

קרא עוד

תנועת תלמידים אופקית במערכת החינוך: מעברים בין המגזרים השונים

מאת נחום בלס, יגאל דוכן
מחקרי מדיניות

העבודה עוסקת בתנועת תלמידים אופקית בין בתי-ספר במערכת החינוך (הכוונה למעברים שלהם בין המסגרת הארגוניות השונות במערכת - סוגי הפיקוח/הזרמים).

קרא עוד

מאלימות להלימות: אלימות בבתי-הספר: מאפיינים, סיבות ורעיונות

מאת דן שרון
מחקרי מדיניות

המאמר מתבסס על דיוני צוות החינוך של מרכז טאוב, שהתקיימו במהלך 2005, בהשתתפות מנהלים של בתי-ספר, רובם מהחינוך העל-יסודי.

קרא עוד

רפואה מונעת לנשים הרות ולילדים: על פרשת דרכים

מאת חוה פלטי
מחקרי מדיניות

שירותי המניעה בארץ הם אוניברסליים ונפרדים מהשירותים הטיפוליים לאורך כל שנות קיומם.

קרא עוד

חשיבה מחודשת על החינוך העל-יסודי בארץ

מאת דוד גורדון, דן שרון
מחקרי מדיניות

השיח החינוכי בארץ מרבה לעסוק בשאלת סטנדרטים לימודיים.

קרא עוד

שכר מינימום ומס הכנסה שלילי: מדיניות אופטימלית

מאת מיקי מלול, ישראל לוסקי
מחקרי מדיניות

מאמר של מלול ולוסקי מעלה לדיו סוגיה מרכזית אשר קיי בה מפגש בי הממדי הכלכלי והחברתי – בחירת המדיניות אותה ראוי…

קרא עוד

זכויות זקנים, משפט והשלטון המקומי

מאת ישראל דורון
מחקרי מדיניות

עשרה אחוזים מתושבי ישראל הם קשישים (בני 65+), קצב הגידול שלהם באוכלוסייה כפול מזה של האוכלוסייה הכללית וקצב הגידול של…

קרא עוד

היחסים בין שירותי הרפואה בקהילה ומערכת האישפוז

מאת יובל וייס, יאיר בירנבאום, שלמה מור-יוסף
מחקרי מדיניות

הקשר בין הטיפול הניתן לפרט בקופות-החולים והטיפול בבתי-החולים נעשה מורכב יותר בתוך ההתפתחויות הדמוגרפיות, הטכנולוגיות והמבניות במערכת הבריאות.

קרא עוד

שוויוניות וזמינות של שירותי רפואה דחופה בשלב טרום בית-חולים

מאת קובי פלג
מחקרי מדיניות

מערכות שונות מתחום הבריאות בישראל מאופיינות על-ידי התפתחות מזדמנת ולא מתוכננת. כך, במידה רבה, לגבי פריסתם של בתי-החולים בארץ, שכתוצאה…

קרא עוד

היחסים בין שירותי הרפואה בקהילה ומערכת האשפוז

מאת יובל וייס, יאיר בירנבאום, שלמה מור-יוסף
מחקרי מדיניות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מהווה הישג חברתי מרשים בהבטיחו שירות רפואי ברמה גבוהה ובנגישות סבירה לכל אזרחי ישראל. יחסי הגומלין…

קרא עוד

יעילות ואיכות בבתי אבות סיעודיים: מלכ"רים לעומת מוסדות עיסקיים

מאת ישראל לוסקי, יהודית גבעון
מחקרי מדיניות

ענף בתי האבות מתפתח בשנים האחרונות בקצב מהיר מאוד, וצפוי שמגמה זו תימשך גם בעתיד, לאור עליית תוחלת החיים והזדקנות…

קרא עוד