קרוב ל 921 תוצאות

שירותי רווחה אישיים – 2004

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

תמהיל הצרכים, עוצמתם, דחיפותם והשינויים המתרחשים בהם מציבים בפני שירותי הרווחה האישיים אתגרים ולחצים מתמידים המחייבים התייחסות.

קרא עוד

שירותי בריאות – 2004

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

מאז 1995 שירותי הבריאות בישראל פועלים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. ביצועי מערכת הבריאות הישראלית ושביעות רצון האוכלוסייה משירותי הבריאות…

קרא עוד

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2004

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

תקציב המדינה מהווה מכשיר מרכזי לביצוע מדיניות הממשלה בתחומי פעילותה השונים. נתוני הצעת התקציב המוגשים לאישור הכנסת, גודלו והרכבו של…

קרא עוד

תעסוקה, אבטלה ומדיניות רווחה

מאת רוני בר-צורי
מחקרי מדיניות

המאמר פורסם בדו”ח השנתי על מצב החברה והכלכלה 2004 בחלק “סוגיות מיוחדות”

קרא עוד

השתקפותה של מדיניות בריאות בראי החקיקה

מאת טוביה חורב
מחקרי מדיניות

רמת הבריאות של האוכלוסייה בישראל נמצאת במגמת שיפור מתמשכת. מדדים שונים מצביעים על השיפור שחל – מדד תוחלת החיים, המדד…

קרא עוד

מדיניות רווחה לילדים ולנוער

מאת יגאל בן-שלום, רוני בר-צורי
מחקרי מדיניות

כשניים ורבע מיליון באוכלוסיית ישראל הם ילדים (2003), שליש מכלל האוכלוסייה במדינה. שיעור זה גבוה בהשוואה למדינות מערביות אך הוא…

קרא עוד

מדיניות רווחה לילדים ונוער

מאת יגאל בן-שלום, רוני בר-צורי
מחקרי מדיניות

המאמר מתמקד בילדים כאוכלוסיית יעד של שירותי הרווחה, ובמיוחד באוכלוסיית הילדים החשופה לסיכונים מסוגים שונים.

קרא עוד

מדיניות דיור בישראל: תמיכת הממשלה בחזקות דיור שונות

מאת גילת בן-שטרית
מחקרי מדיניות

מאז הקמתה של מדינת ישראל תמכו הממשלות השונות במדיניות המעודדת בעלות על דיור.

קרא עוד

אי-שוויון בחינוך בישראל

מאת חיים אדלר, נחום בלס
מחקרי מדיניות

המאמר עוסק באי-השוויון בחינוך בין קבוצות באוכלוסייה והוא ממקד את הדיון באי-השוויון החברתי-כלכלי ובאי-השוויון לפי לאום, בין יהודים לערבים.

קרא עוד

"לא על הלחם לבדו יחיה האדם": מדידת העוני בישראל בפרספקטיבה בינלאומית

מאת מנחם מוניקנדם, יוסף קטן
מחקרי מדיניות

מרבית המדינות המפותחות בעולם, ובכללן ישראל, מודדות את שיעורי העוני בקרבן ומפרסמות נתונים על היקפה של התופעה ועל אפיוניה העיקריים.

קרא עוד

המלכוד הפיסקלי והמוניטרי של כלכלת ישראל בדרך ל"עשור האבוד השני"

מאת רפי מלניק
מחקרי מדיניות

כלכלת ישראל נמצאת במשבר כלכלי ממושך ועמוק.

קרא עוד

מנגנון הקפיטציה הישראלי וההקצאה הציבורית לשירותי רפואה בישראל

מאת עירית זמורה, דב צ'רניחובסקי, עמיר שמואלי
מחקרי מדיניות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (להלן "החוק"), אשר הוחל בראשית 1995 מבטיח, לכאורה, לכל תושב במדינה שירותי רפואה באופן שוויוני ויעיל…

קרא עוד

שיקולים לקביעת הגודל הרצוי של המגזר הממשלתי

מאת צבי זוסמן
מחקרי מדיניות

במרכז תכנית ההבראה לכלכלת ישראל – שלב ב' –  עומדת הקטנת משקל המגזר הציבורי בתוצר.

קרא עוד

סקר שירותי רווחה – 2003

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל עורך מדי שנה סקר דעת קהל לבדיקת עמדות הציבור בסוגיות שונות של מדיניות חברתית.

קרא עוד

שירותי רווחה אישיים – 2003

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

חוק ההסדרים לשנת 2003, "תכנית ההבראה למשק הישראלי" ממרץ 2003 ותכניות קודמות, הפחיתו את סכומי הקצבאות, הגבילו את תנאי הזכאות…

קרא עוד

מערכת הבריאות – 2003

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

הפרק סוקר כמדי שנה ממדים שונים של התפתחויות במערכת הבריאות.

קרא עוד

מערכת החינוך – 2003

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

סקירת מערכת החינוך מתייחסת להתפתחויות בשלושה ממדים מרכזיים: הגידול באוכלוסיית התלמידים ובמספר הכיתות, השינויים בהקצאת שעות ההוראה לכיתה ולתלמיד, ואפיוני…

קרא עוד

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2003

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

תקציב המדינה הוא המכשיר המרכזי שבאמצעותו מתבצעת המדיניות החברתית-כלכלית של מוסדות השלטון.

קרא עוד

סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2003

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

סיכום הממצאים של המחקרים המופיעים בפרסום השנתי של המרכז לשנת 2003.

קרא עוד

“לא על הלחם לבדו יחיה האדם”: מדידת העוני בישראל בפרספקטיבה בינלאומית

מאת מנחם מוניקנדם, יוסף קטן ז”ל
מחקרי מדיניות

המאמר פורסם בדו”ח השנתי על מצב החברה והכלכלה 2003 בחלק “סוגיות מיוחדות”.

קרא עוד