קרוב ל 921 תוצאות

שוויוניות ומערכת הבריאות בישראל: עוני יחסי כגורם סיכון לבריאות

מאת דב צ'רניחובסקי, יהודית אלקנה, יונתן אנסון, ענת שמש
מחקרי מדיניות

רמת הבריאות בישראל היא מהגבוהות בעולם, אך יחד עם זאת קיימים פערים סביב הממוצע, הקשורים להבדליםבמצב הכלכלי, תכונות אוכלוסיה ולזמינות…

קרא עוד

הנהגות מקומית מובילות לשינוי – "אפשר גם אחרת": דגמי הצלחה ברשויות מקומיות

מאת אריה הכט
מחקרי מדיניות

המצוקות של ערי הפריפריה בישראל עולות מעת לעת על סדר היום הציבורי תוך הפניית תשומת הלב לממדי האבטלה, רמת ההכנסה…

קרא עוד

אזור הדרום: בין נטל למשאב

מאת רפי בר-אל
מחקרי מדיניות

ההתייחסות הציבורית אל הדרום, ובמיוחד אל הנגב, אופיינה תמיד לפי דפוס של יחסי מרכז-פריפריה, כאשר המרכז מהווה את גרעין הצמיחה…

קרא עוד

מדיניות הדיור בישראל

מאת גילת בן-שטרית
מחקרי מדיניות

ליחידות מגורים, גם כאשר הן נתונות לבעלות פרטית, יש תכונות של מוצרים ציבוריים, לכן קיימת הסכמה על כך שמעורבות ממשלתית,…

קרא עוד

הנהגיות מקומיות מובילות לשינוי

מאת אריה הכט
מחקרי מדיניות

המצוקות של ערי הפריפריה בישראל עולות מעת לעת על סדר היום הציבורי תוך הפניית תשומת הלב לממדי האבטלה, רמת ההכנסה…

קרא עוד

אסטרטגיה כלכלית-חברתית

מאת רפי מלניק, גד שפרון
מחקרי מדיניות

המשק הישראלי נכנס למאה העשרים ואחת בתנאי פתיחה מצוינים, בעקבות מספר התפתחויות חיוביות שאפיינו במקביל את כלכלת ישראל בשנות התשעים,…

קרא עוד

כלכלה בעת חלחמה בעצימות נמוכה

מאת יעקב ליפשיץ
מחקרי מדיניות

מאז הרבעון האחרון של שנת 2000 נתונה ישראל במלחמה בעצימות נמוכה עם הפלסטינים. בה בעת, בד בבד עם ההידרדרות במצב…

קרא עוד

מדיניות הממשלה במשק במשבר

מאת צבי זוסמן
מחקרי מדיניות

המשק הישראלי נתון במשבר חריף קרוב לשנתיים, משבר שונה מן המיתון בו היה נתון בשנים שקדמו לכך - 1997-1999.

קרא עוד

סקר שיורתי רווחה – 2002

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

בדומה לשנים קודמות גם השנה מציג המרכז לחקר המדיניות החברתית את הסקר השנתי על השירותים החברתיים. הסקר מהווה כלי משלים…

קרא עוד

מערכת הביטוח הלאומי – 2002

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

בשני העשורים האחרונים התרחש גידול רב היקף ומתמיד בהוצאות המוסד לביטוח לאומי על מערך הקצבאות הענֵף שבאחריותו.

קרא עוד

שירותי רווחה אישיים – 2002

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

הדו"ח על ההקצאה הממשלתית לשירותים החברתיים בוחן מדי שנה את מרכיבי ההוצאה החברתית והתפתחותם הנבדלת.

קרא עוד

שירותי הבריאות – 2002

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

הפרק סוקר ממדים שונים של התפתחויות במערכת הבריאות.

קרא עוד

מערכת החינוך – 2002

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

הפרק סוקר את התפתחות שירותי החינוך בשנים האחרונות. הסקירה מתייחסת לשינויים הכמותיים - תלמידים, מוסדות חינוך ומורים - שחלו בשנים…

קרא עוד

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2002

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

תקציב המדינה הוא המכשיר שבאמצעותו מוציאה הממשלה אל הפועל את תכניותיה בכל המישורים – האזרחי והביטחוני, החברתי והעסקי, בנושאי פנים…

קרא עוד

סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2002

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

סיכום הממצאים מהפרסום השנתי של המרכז לשנת 2002.

קרא עוד

נושרי השכלה בישראל בזיקה לקליטת עלייה

מאת ריטה סבר
מחקרי מדיניות

דרישות המינימום של החברה בתחום ההשכלה הנדרשת להשתלבות פרודוקטיבית במישורי החיים השונים הולכת וזוחלות בהתחמדה כלפי מעלה.

קרא עוד

קווי מדיניות להחייאת יישובי הבדואים

מאת הרווי ליטוויק
מחקרי מדיניות

הבדואים הישראלים בנגב עברו בחמישים השנים האחרונות טרנספורמציה מהירה מאורח חייהם כנוודים לאורח חיים של יושבי קבע עירוניים. ממשלות ישראל…

קרא עוד

שילוב תלמידים עולים במערכת החינוך

מאת מיכאל ידוביצקי
מחקרי מדיניות

העלייה מהווה אחד הגורמים העיקריים בהתפתחות האוכלוסייה בישראל. לכל גל עלייה היה חלק משמעותי בהשפעה על דמותה של החברה. גל…

קרא עוד

חינוך טוב פירושו מורים טובים

מאת חיים אדלר, תמר אריאב, יחזקאל דר, דרורה כפיר
מחקרי מדיניות

המאמר פורסם בדו”ח השנתי על מצב החברה והכלכלה 2001 בחלק “סוגיות מוחדות”.

קרא עוד

קווים למדיניות כלפי העובדים הזרים בישראל

מאת יצחק שנל
מחקרי מדיניות

המחקר המוצג כאן מצביע על כך, שהעובדים הזרים משתרשים בארץ לא כתוצאה של תאונה בלתי צפויה אלא כחלק מהבניה שיטתית…

קרא עוד