קרוב ל 921 תוצאות

יחד שבטי ישראל? שסעים עיקריים בחברה הישראלית

מאת משה ליסק
מחקרי מדיניות

הפרק ממפה את השסעים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים בישראל ואת השינויים שחלו בהם במשך השנים.

קרא עוד

פלורליזם בישראל: מכור היתוך ל"מעורב ירושלמי"

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

דוח ביניים ממחקר השוואתי בשיתוף מכון ברוקינגס בוושינגטון והאוניברסיטה הלאומית האוסטרלית ומרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.

קרא עוד

מודל אופטימלי למערך רפואת השיניים בישראל

מאת טוביה חורב, גב צ'רניחובסקי
מחקרי מדיניות

מטרת העבודה לנתח את מערך בריאות השן בישראל ולהציע יעדים ומודל אופטימלי למדיניות בתחום מערך זה, כאמצעי לקידום בריאות הפה…

קרא עוד

עשר שנים להפעלת חוק ביטוח סיעוד – משמעויות ולקחים

מאת יוסף קטן, אריאלה לבנשטיין
מחקרי מדיניות

חוק ביטוח סיעוד הינו אחד מחוקי הביטוח הלאומי. מימון ביטוח סיעוד מבוסס על שני מקורות: תשלומי האזרחים והשתתפות ממשלתית.

קרא עוד

פריון גבוה כתנאי לצמיחה בת-קיימא

מאת צבי זוסמן
מחקרי מדיניות

בשלוש השנים האחרונות שרוי המשק במיתון עמוק שנגרם על-ידי גידול איטי מדי של הביקוש המקומי. בתקופה זו הלך והצטבר כושר…

קרא עוד

תכנית פעולה – שירותי רווחה אישיים

מאת יוסף קטן
מחקרי מדיניות

שירותי הרווחה האישיים מתרכזים אפוא בקבוצות אוכלוסייה שהן החוליות החלשות והפגיעות ביותר בחברה הישראלית.

קרא עוד

תכנית פעולה – טיפול ואשפוז סיעודי

מאת יעקב מנצ'ל
מחקרי מדיניות

הטיפול הסיעודי מעסיק משפחות רבות בישראל, ואף על פי כן אינו זוכה לדיון ציבורי נרחב, כראוי לעניין מרכזי זה ברווחת…

קרא עוד

תכנית פעולה – שירותי הבריאות

מאת אריה שירום
מחקרי מדיניות

אחת המטרות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שנכנס לתוקפו בשנת 1995, היתה להביא את משק הכספים של קופות-החולים לכלל יציבות…

קרא עוד

תכנית פעולה – מערכת החינוך

מאת חיים אדלר
מחקרי מדיניות

המסמך כולל 11 סעיפי המלצות שניתן לחלקם לשלוש תת קבוצות:

קרא עוד

הצעה למדיניות כלכלית חלופית

מאת ארנון גפני
מחקרי מדיניות

מדינת ישראל נתונה בשלוש השנים האחרונות, מאז 1996, במיתון מעמיק והולך. המיתון, שמבחינת עוצמתו וזמן התמשכותו לא היה דומה לו…

קרא עוד

שירותי רווחה אישיים – 1999

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

סעיף זה עוסק באחד המרכיבים המרכזיים והחיוניים ביותר של השירותים החברתיים – שירותי הרווחה האישיים.

קרא עוד

מערכת הבריאות – 1999

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

ההוצאה הלאומית לבריאות משקפת את כלל ההוצאות על שירותי הבריאות של תושבי המדינה ושל הממשלה, כולל ההוצאות על שירותי בריאות…

קרא עוד

מערכת החינוך – 1999

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

התפתחות מערכת החינוך משתקפת במספרי התלמידים ובגודלן של מסגרות הלימוד השונות.

קרא עוד

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 1999

מאת ג'ימי וינבלט, יואל בלנקט, נחום בלס, דלית נחשון-שרון, יוסף קטן, אריה שירום
מחקרי מדיניות

בישראל, כמו בכל מדינות הרווחה המערביות המודרניות, קיימת מערכת שירותים חברתיים המופעלת על-ידי מספר גורמים: ממשלה, מוסדות ללא כוונת רווח,…

קרא עוד

סיכום הממצאים – 1999

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

זה סיכום הממצאים של המחקרין בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים, לשנת 1999.

קרא עוד

שוק העבודה בחברה פלורליסטית

מאת ג'ימי וינבלט
מחקרי מדיניות

הגורם הכלכלי הוא אחד הגורמים החשובים בחברה בעלת הרכב אוכלוסייה מגוון.

קרא עוד

על המאחד והמפריד במערכת החינוך

מאת חיים אדלר, נחום בלס
מחקרי מדיניות

עבודה זאת עוסקת בחלקה של מערכת החינוך בעיצוב החברה הישראלית כחברה פלורליסטית. החברה בישראל, כהרבה חברות אחרות, היא חברה הטרוגנית…

קרא עוד

תמורות בקבוצות האוכלוסייה – השפעות דמוגרפיות

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

שני התהליכים הדמוגרפיים הראשיים הם הגירה וריבוי הטבעי. הראשון מבין השניים, הגירה, פעל בעיקר באוכלוסייה היהודית: גלי העלייה היו מורכבים…

קרא עוד

שירותי רווחה אישיים – 1998

מאת ג'ימי וינבלט, יוסף קטן, יואל בלנקט, נחום בלס, דלית נחשון-שרון, יעקב קופ
מחקרי מדיניות

שירותי הרווחה האישיים מתמקדים בפתרונות לבעיות של יחידים, משפחות, קבוצות וקהילות שאינם מסוגלים או מתקשים להתמודד עם מצוקות שונות הפוגעות…

קרא עוד

שירותי הבריאות – 1998

מאת ג'ימי וינבלט, יוסף קטן, יואל בלנקט, נחום בלס, דלית נחשון-שרון, יעקב קופ
מחקרי מדיניות

מאז הנהגת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, נמצאת מערכת הבריאות במשבר עמוק.

קרא עוד