קרוב ל 921 תוצאות

מערכת החינוך – 1998

מאת ג'ימי וינבלט, יוסף קטן, יואל בלנקט, נחום בלס, דלית נחשון-שרון, יעקב קופ
מחקרי מדיניות

התפתחות מערכת החינוך מאמצע שנות השבעים משקפת מחזוריות ארוכת טווח, החל בתנופה וגידול, דרך ירידה וקפיאה ועד לתקופה של צמיחה…

קרא עוד

ההוצאה החברתית והרכבה – 1998

מאת ג'ימי וינבלט, יוסף קטן, יואל בלנקט, נחום בלס, דלית נחשון-שרון, יעקב קופ
מחקרי מדיניות

הצעת התקציב, המוגשת לכנסת בכל שנה, מכסה את כלל ההוצאות של משרדי הממשלה בתחומים השונים, אשר חלק ניכר מהן מוקדש…

קרא עוד

מיתון, צמיחה ותקציב המדינה

מאת צבי זוסמן
מחקרי מדיניות

בשנת 1998 נמשך המיתון שבו נתון המשק מאז המחצית השנייה של 1996, ולפי נתונים ארעיים אף החריף והעמיק במהלך השנה.

קרא עוד

סיכום הממצאים וחלופות למדיניות – 1998

מאת ארנון גפני
מחקרי מדיניות

סיכום של ממצאי המחקרים בפרסום השנתי של המרכז לשנת 1998.

קרא עוד

סיוע החוץ של ארצות-הברית לישראל

מאת ארנון גפני, ג'ימי וינבלט, צבי זוסמן, יעקב ליפשיץ
מחקרי מדיניות

שאלת סיוע החוץ המועבר לישראל עולה מעת לעת לדיון, בין אם בעקבות התעוררות הנושא מעל במות ציבוריות שונות בארצות-הברית ובין…

קרא עוד

כלכלת ישראל – בדגש קל 1998

מאת רות לובנטל, עמנואל שרון, ג'ימי וינבלט, יעקב קופ
מחקרי מדיניות

הספר המוגש בזה לציבור הרחב ולקובעי המדיניות בא להאיר את עיניהקורא בתהליכים המרכזיים המתרחשים במשק הישראלי.

קרא עוד

שירותי בריאות הנפש על פרשת דרכים: סיכויים וסיכונים לאור חוק ביטוח בריאות ממלכתי

מאת אורי אבירם
מחקרי מדיניות

המאמר עוסק במדיניות ובשירותי בריאות הנפש בישראל לאור הרפורמה בתחום. המאמר מתאר את המערכת בתקופה שלפני כניסת ההסדרים החדשים של…

קרא עוד

המדיניות כלפי בתי-ספר אקסטרניים

מאת זאב בנימין בגין, חיים אדלר, ג'ואן האריסון, תמר הורוביץ, אריה לוי, ריטה סבר, יעקב קופ
מחקרי מדיניות

מטרת העבודה היתה לבדוק את ההתאמה בין מדיניות משרד החינוך להעלות את מספר הזכאים לתעודת בגרות, לבין הנעשה בחינוך האקסטרני…

קרא עוד

כיווני ההתפתחות בחינוך המיוחד בישראל: פרספקטיבה בינלאומית

מאת מלכה מרגלית
מחקרי מדיניות

מטרת העבודה להציג את השינויים המתרחשים בחינוך המיוחד בישראל תוך עיון בפרספקטיבה בינלאומית. נציג נושאים מרכזיים ומושגי מפתח, על בסיס…

קרא עוד

תיאגוד בתי-חולים ציבוריים הישראל: הערכת ההתפתחות וחלופות למדיניות

מאת אריה שירום, נחום אגוס, גבי בן-נון, חיים דורון, דן מיכאלי, ז'ק מישל, דב צ'רניחובסקי
מחקרי מדיניות

המאמר מסכם את הדיונים בנושא זה שקיים צוות בראשותו של פרופ' אריה שירום, והשתתפו בו ד"ר נחום אגוז, מר גבי…

קרא עוד

שירותי רווחה אישיים – 1997

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

שירותי הרווחה האישיים מטפלים בקשת רחבה של אוכלוסיות בעלות מיגוון רחב של צרכים, בכללן: ילדים בסיכון, בני נוער במצוקה, עבריינים…

קרא עוד

שירותי הבריאות – 1997

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

מערכת הבריאות מורכבת בעיקרה משתי תת-מערכות גדולות ושוות גודל: האחת אמבולטורית (מרפאתית ומניעתית) והאחרת אשפוזית. הגורמים הפועלים במישרין במערכת הם…

קרא עוד

מערכת החינוך – 1997

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

ההוצאה על חינוך היא המרכיב הגדול ביותר בהוצאה החברתית של הממשלה, והשני בגודלו, לאחר הביטחון, בסך תקציב המדינה. ב1998- תוציא…

קרא עוד

ההוצאה החברתית והרכבה – 1997

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

במהלך עשרים השנים האחרונות השתנתה התפיסה ביחס לתפקידי הממשלה במשק במגמה מעורבת.

קרא עוד

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 1997

מאת ג'ימי וינבלט, יוסף קטן, יואל בלנקט, נחום בלס, יעקב קופ
מחקרי מדיניות

הממשלה בישראל היא הגורם העיקרי בייצורם של שירותי הרווחה במימון פעולותיהם של הגורמים המפעילים האחרים, והיא מפנה נתח נכבד מתקציבה…

קרא עוד

הממד השוויוני בפעילות שירותי הרווחה האישיים

מאת יוסף קטן
מחקרי מדיניות

שירותי הרווחה האישיים מטפלים ביחידים ובמשפחות שאינם מסוגלים או מתקשים להתמודד עם חסכים ומצוקה, המהווה את החוליות הרופפות והפגועות ביותר…

קרא עוד

שוויוניות במערכת הבריאות בישראל

מאת דב צ'רניחובסקי, אריה שירום
מחקרי מדיניות

מסמך שה נועד לשמש נקודת מוצא למחקר ולדיון ציבורי נוספים בדבר היבטים של שוויוניות במערכת הבריאות והשפעתם על מידת השוויוניות…

קרא עוד

אי-שוויון בחינוך בישראל

מאת חיים אדלר, נחום בלס
מחקרי מדיניות

 העבודה עוסקת בתיאור אי-השוויון בחינוך בין קבוצות אוכלוסייה שונות בישראל. במרכז העבודה תיאור ההתפתחות של אי-השוויון משנת 1980 ועד היום…

קרא עוד

הורשת נכסים כלכליים – בעלות על דירה

מאת סימור ספילרמן
מחקרי מדיניות

מאמר זה בוחן את תפקיד האמצעים הכלכליים של ההורים כגורמים הקובעים אם לבניהם תהיה בעלות על דירה וממילא את ההון…

קרא עוד

אי-שוויון בהתחלקות ההכנסות

מאת יוסף גבאי
מחקרי מדיניות

עבודה זו סוקרת את התחלקות ההכנסות בישראל, בהתבסס על סקרי הוצאות המשפחה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

קרא עוד