קרוב ל 919 תוצאות

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים 1996

מאת ג'ימי וינבלט
מחקרי מדיניות

חוק התקציב מגדיר את הסכום שהממשלה מתכננת (ורשאית) להוציא בשנה נתונה ואת התחלקותו בין הפעילויות השונות.

קרא עוד

כלכלת ישראל – בדגש קל

מאת רות לובנטל, עמנואל שרון, ג'ימי וינבלט, יעקב קופ
מחקרי מדיניות

 הספר המוגש בזה לציבור הרחב ולקובעי המדיניות בא להאיר את עיני הקורא בתהליכים המרכזיים המתרחשים במשק הישראלי.

קרא עוד

שירותי רפואי פרטי בבתי חולים ציבוריים: תמונת מצב והערכה

מאת אריה שירום
מחקרי מדיניות

במה עשוי שילוב של שירותי רפואי פרטי בבתי חולים ציבוריים לתרום, ולמי? האם שירות רפואי פרטי עשוי להשלים את השירות…

קרא עוד

חלופות למדיניות בחינות הבגרות

מאת אריה לוי
מחקרי מדיניות

יותר ממאתיים שנה חלפו מאז שיצאו תקנות מטעם הממשלה הפרוסית בברלין ב-1788, לפיהן נקבע כי מסיימי בתי-ספר תיכוניים חייבים לעמוד…

קרא עוד

ישראל לקראת 2000 – דו"ח חברתי

מאת חיים אדלר, שמואל נ' אייזנשטדט, רות גביזון, ארנונ גפני, סרג'יו גדה-פרגולה, ג'ימי וינבלט, משה ליסק, ז'ק מישל, יעקב קופ, יוסף קטן, אריה שירום, עמנואל שרון
מחקרי מדיניות

במשך העשור האחרון עברו על החברה הישראלית שינויים מרחיקי לכת בכיוון של יתר פלורליזם והטרוגניות בתחומים מרכזיים רבים. ניתן לזהות…

קרא עוד

הוצאות הממשלה לשירותים חברתיים 1994-1995

מאת יואל בלנקט, ג'ימי וינבלט, דלית נחשון-שרון, יעקב קופ, יוסף קטן
מחקרי מדיניות

תקציב המשינה מייצג את העדפות הממשלה ביחס ליעדי המדיניות השונים, וחוק התקציב מגדיר את הסכום שהממשלה מתכננת (ורשאית) להוציא בשנה…

קרא עוד

העולים מחבר העמים בין התבדלות לאינטגרציה

מאת משה ליסק
מחקרי מדיניות

סקירה זו מציגה סיכום ראשוני של מחקר אשר ביקש ללמוד על המגמות התרבותיות השונות המתרוצצות בקרב חוגים מסויימים של העולים…

קרא עוד

שירותי בריאות מונעים בישראל: תמונת מצב וחלופות למדיניות

מאת אריה שירום
מחקרי מדיניות

מטרת העבודה לתת תמונת מצב של הקיים, ולעומתו הרצוי, בשירותי בריאות מונעים במדינת ישראל. פרק הסיכום עומד על הקווים העיקריים…

קרא עוד

מדיניות פיתוח המכללות בישראל

מאת חיים אדלר
מחקרי מדיניות

המדיניות כלפי מכללות היא נושא בעל חשיבות מרכזית להמשך התפתחותו של החינוך בישראל. ההשכלה הגבוהה היא גם מצרך וגם השקעה.…

קרא עוד

התפתחות שירותי הרווחה האישיים: תהליכים ומגמות בשנות השמונים ובראשית שנות התשעים

מאת יוסף קטן
מחקרי מדיניות

עבודה זו מבקשת לסקור ולבחון תהליכים ומגמות בהתפתחות שירותי הרווחה האישיים בשנות ה-80 ובראשית שנות ה-90.

קרא עוד

מאפיינים חברתיים – תמורות והשלכות

מאת משה ליסק
מחקרי מדיניות

אינדקטורים חברתיים מהווים מקור מידע חשוב למקבלי החלטות ולחוקרים המבקשים לעמוד על מגמות מרכזיות בחברה בתחום חברתי, הכלכלי והתרבותי בתקופות…

קרא עוד

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים 1992-1993

מאת ג'ימי וינבלט, יואל בלנקט
מחקרי מדיניות

המדע הקיים עתה על מצב המשק הישראלי בשנת 1992 מצביע על מצב מורכב של המשך מגמות קיימות מחד גיסא, וסימנים…

קרא עוד

תמורות דמוגרפיות במדינת ישראל: בראשית שנות התשעים

מאת סרג'ו דלה-פרגולה
מחקרי מדיניות

העבודה סורקת את מגמות האוכלוסייה בישראלהעוברת תהליכים מדיניים, כלכליים וחברתיים דינמיים.

קרא עוד

מאפייני רווחה בערים הגדולות: אוכלוסייה, עלייה ומשאבים

מאת יעקב קופ, יואל בלנקט, דלית שרון
מחקרי מדיניות

המחקר מציגה את המגמות שאיפיינו את הערים הגדולות בשנות השמונים, ואת השינויים הצפויים בהן בשנות התשעים, בעטיו של גל העלייה.…

קרא עוד

קווים למדיניות החינוך בשנות התשעים

מאת חיים אדלר, יוסף באשי, צ'רלס ו' גרינבאום, נחמיה דוידי, יעקב קופ, גדעון שפסקי, דן שרון
מחקרי מדיניות

בשלוש השנים האחרונות התקיימה במרכז טאוב פעילות מחקרית מרוכזת בתחומים שונים של מדיניות החינוך בישראל.

קרא עוד

שירותי הרווחה האישיים בין עשור לעשור

מאת יעקב קופ, דלית שרון
מחקרי מדיניות

הדגש בהקצאת משאבים במדינת רווחה איננו על שיקום אוכלוסיות פגועות, אלא על אמצעים לקידום חברתי של כלל האוכלוסייה. מטרתה של…

קרא עוד

הקצאת משאבים ציבוריים למערכת החינוך – סדרי עדיפויות

מאת רות קלינוב
מחקרי מדיניות

האם המגזר הציבורי בישראל מקדיש כמות סבירה של משאבים למערכת החינוך ? המאמר הנוכחי מתרכז בשאלות הנוגעות לצורך להגדיל את…

קרא עוד

אוכלוסייה, משאבים ורווחה

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

קובץ זה הוא מהדורה חלקית של ספר לימוד הנמצא בשלבים אחרונים של כתיבה.

קרא עוד

העברות הכנסה תוך-דוריות בביטוח זיקנה

מאת לאה אחות, יהודה גבע
מחקרי מדיניות

בעזרת ממצאי המחקר נבחנו מספר סוגיות מדיניות  כמו האחדת גיל הפרישה של גברים ונשים, גביית מס הכנסה מקיצבת זיקנה, ושינוי…

קרא עוד

קליטת עלייה, מגמות דמוגרפיות, והיערכות השירותים במחוז הדרום

מאת יעקב קופ, דלית שרון
מחקרי מדיניות

 החוקרים אמדו את מספרי העולים שייקלטו ביישובים השונים בדרום, ואת הרכב הגיל שלהם. אומדים שלה שולבו אל תוך המודל הדמוגרפי…

קרא עוד