קרוב ל 921 תוצאות

העברות הכנסה תוך-דוריות בביטוח זיקנה

מאת לאה אחות, יהודה גבע
מחקרי מדיניות

בעזרת ממצאי המחקר נבחנו מספר סוגיות מדיניות  כמו האחדת גיל הפרישה של גברים ונשים, גביית מס הכנסה מקיצבת זיקנה, ושינוי…

קרא עוד

קליטת עלייה, מגמות דמוגרפיות, והיערכות השירותים במחוז הדרום

מאת יעקב קופ, דלית שרון
מחקרי מדיניות

 החוקרים אמדו את מספרי העולים שייקלטו ביישובים השונים בדרום, ואת הרכב הגיל שלהם. אומדים שלה שולבו אל תוך המודל הדמוגרפי…

קרא עוד

התכנית להפעלת יום חינוך ארוך: היבטי עלות וכוח אדם

מאת נחום בלס, יעקב קופ
מחקרי מדיניות

במהלך שנות השמונים התרחש במערכת החינוך תהליך של קיצוצים תקציביים, אשר אחד מביטוייו הבולטים, היא התקצרות שעות הלימוד בבתי ספר…

קרא עוד

שינויים דמוגרפיים ושירותים חברתיים בריכוזים העירוניים הגדולים

מאת יעקב קופ, יואל בלנקט, דלית שרון
מחקרי מדיניות

תואי הצמיחה של השירותים החברתיים בישראל, באספלריה התקציבית שלו, נבחן זה מספר שנים במרכז.

קרא עוד

הוצאות הממשלה בתחום החברתי, 1988-1989

מאת יעקב קופ, יואל בלנקט, דלית שרון
מחקרי מדיניות

הפרק סוקר את גודלו של התקציב החברתי לשנת 1989, את משקלו במכלול פעולות הממשלה ובפעילות המשק, ואת התפלגותו בין השירותים…

קרא עוד

הצעה להקמת מרכז משוב למערכת החינוך בישראל

מאת זהבה שש
מחקרי מדיניות

עבודה זו באה לבסס את הצורך בהקמת מרכז משוב למערכת החינוך בישראל ולהתוות קוים לארגונו ולהפעלתו.

קרא עוד

פיתוח חינוך טרום-חובה בחברה הערבית בישראל

מאת פריד אבו-גוש, שלומית כנען
מחקרי מדיניות

את הצורך בהרחבת שירותי חינוך טרום חובה בחברה הערבית יש לראות בהקשר של תהליכים רחבים יותר החלים בה. מדובר בחברה…

קרא עוד

תנאי המחקר של מדענים בישראל: העברת מוקדי המחקר של מדענים ישראליים לחו"ל: התהליך, גורמיו, והאפשרויות לתיקום המצב

מאת גדעון שפסקי
מחקרי מדיניות

בשנים האחרונות נשמעת הטענה, כי ניכר גידול רצוף בשיעור המחקרים של חוקרים ישראליים שנעשו בחוץ-לארץ, בין בשיתוף פעולה עם חוקרים…

קרא עוד

סובסידיות למוצרי יסוד והתחלקות ההכנסות במשק

מאת לאה אחדות, אפרים צדקה
מחקרי מדיניות

מאז הפעלת התכנית הכלכלית לייצוב המשק ביולי 1985, ניכרת מגמה ברורה של ירידה ריאלית בתקציב המוקדש לסובסידיות למוצרי מזון יסודיין…

קרא עוד

ירושלים – איפיון דמוגרפי כבסיס לתכנון שירותים

מאת יעקב קופ, יואל בלנקט, דלית שרון
מחקרי מדיניות

המחקר המוצג בזה הוא השני בסידרה של פרסומים הדנים בהתפתחות הדמוגרפית של אחת-עשרה הערים הגדולות במדינה, ובמשמעויותיה לגבי "מדינת הרווחה"…

קרא עוד

סוגיות ברווחה פיסקלית: לקראת רפורמה במס הישיר

מאת איתן ברגלס, יורם גבאי, יהודה גבע, יעקב קופ, מנחם שפיגל, איתן ששינסקי
מחקרי מדיניות

רפורמה במערכת המס בעולםהיתה נושא של ועידה שקיים מוסד ברוקינגס בארה"ב בשנת 1987. קיימת מידה רבה של הסכמה במדינות שונות,…

קרא עוד

לחידוש דרכי הטיפול בעליה וקליטה

מאת ישראל כ"ץ
מחקרי מדיניות

בשנת 1987 קיבל על עצמו המרכז לחקר המדיניות החברתית  לפי פניית חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לחקור את נושאי הטיפול…

קרא עוד

מגמות במערכת הבטחת הכנסה בשנים 1980-1987

מאת יהודה גבע
מחקרי מדיניות

בשנים 1980-1987 נמשכה מגמת העלייה בהוצאות להבטחת הכנסה, הן ברמת המוחלטת, במחירים קבועים, והן במשקלן היחסי בתל"ג.

קרא עוד

ההוצאה הלאומית על בריאות

מאת גור עופר
מחקרי מדיניות

בשנים 1987 ו 1988 העמיק, ללא ספק, המשבר המתמשך במערכת הבריאות. עד לכתיבת הדברים האלה טרם הסתיימו סכסוסי עבודה ממושכים…

קרא עוד

הקצאת משאבים ציבוריים לחינוך

מאת רות קלינוב
מחקרי מדיניות

מאז ומתמיד היה המיגזר הציבורי מקור המימון של מערכת החינוך בישראל. אולם מאז סוף שנות ה70 הביאו המאמצים להורדת שיעור…

קרא עוד

הוצאות הממשלה בתחום החברתי 1987-1988

מאת יעקב קופ, יואל בלנקט, דלית שרון
מחקרי מדיניות

עם אישור תקציב המדינה לשנת 1988 מלאו כמעט שלוש שנים להפעלתה של התכנית הכלכלית לייצוב המשק, ביולי 1985. תכנית הייצוב…

קרא עוד

המחלקה לעלייה ולקליטה בסוכנות היהודית: חלופות לשינוי 1987

מאת ישראל כ"ץ, אריה גלוברזון, ג'ימי וינבלט, יוסף נייפריס, יעקב קופ
מחקרי מדיניות

יו"ר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית ביקש לראשונה ב-1985 מהמרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל לבדוק את המחלקה לעלייה ולקליטה. קיבלנו…

קרא עוד

מדיניות חברתית כלפי הורים עובדים עם ילדים בגיל הרך

מאת אברהם דורון, יוסי תמיר, חיים אדלר
מחקרי מדיניות

בעבודה זאת מוצעים חמישה סוגי הסדרים של הבטחת חופשת לידה עם גימלה כספית מחליפת-שכר כחלופות אפשריות להסדר הקיים היום בנושא…

קרא עוד

מבנה השכר בתעשייה וההשלכות של הנהגת שכר נינמום על עלויות השכר והייצור

מאת ג'ימי וינבלט, ישראל לוסקי
מחקרי מדיניות

התעשייה בישראל היא מגזר מועדף, המעסיק 25% מכוח העבודה.

קרא עוד

היערכות שירותי הבריאות העידן של משבר כלכלי

מאת יואל בלנקט, קלמן י' מן, אביבה רון, אריק פרץ, ז'ק מישל, ארנולד רוזין, לוטה זלצברגר, גבי בן-נון, גור עופר
מחקרי מדיניות

המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל כינס בקיץ 1986 דיון לליבון המשמעויות של התפתחות התקציב הממשלתי לשירותי בריאות.

קרא עוד