קרוב ל 921 תוצאות

עלות והקצאה של שירותים – עדיפויות במדיניות חברתית

מאת חיים ברקאי
מחקרי מדיניות

נושאי חברה ורווחה נידונים לאחרונה באמצעי התקשורת בהקשר לרצף של סכסוכי עבודה בשירותי הבריאות והחינוך.

קרא עוד

ההוצאה הלאומית לשירותים חברתיים

מאת גור עופר
מחקרי מדיניות

עם הגשת הצעת התקציב לשנת 1987/8, ולאור המאבק המתנהל על צמצום הוצאות הממשלה, כאשר גם סכומים פעוטים יחסית משמשים נושא…

קרא עוד

ההוצאה הממשלתית – מבנה, אוכלוסיות יעד ותחזית צרכים

מאת יעקב קופ, יואל בלנקט, דלית שרון
מחקרי מדיניות

הלחצים המלוים את תהליך התקצוב השנתי מונעים לעתים את ההסתכלות הכוללת במבט מרחיק לכת, ומתמקדים בשיקולים ובצרכים קצר טווח.

קרא עוד

לקחים מניתוח ההוצאה החברתית

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

שירותי חברה ורווחה בישראל ניתנים במספר מסגרות, ואפשר לחלקן לשתי חטיבות עיקריות:  האחת - הבטחת הכנסה, היינו שירותים בכסף, והשנייה…

קרא עוד

ההוצאה לשירותים החברתיים 1986/87: מכאן – לאן?

מאת ישראל כ"ץ
מחקרי מדיניות

ניתוח ההוצאה הממשלתית והלאומית לשירותים חברתיים לשנת 1986/87 הניב ממצאים רבים וכאן נעמוד רק נבחרים מהם, בעלי נגיעה מיוחדת לדיון…

קרא עוד

שיורתים חברתיים בישראל 1986-87

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

הפרסום הקטן הזה מבחין את הכלכלה והחברה בישראל. הפרסום מבוסס על הממצאים מהפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים…

קרא עוד

שירותים חברתיים בישראל 1985-86

מאת ישראל כ"ץ
מחקרי מדיניות

פרסום שה תקציר של הממצאים מהפרסום השנתי של המרכז משנת 1985-1986.

קרא עוד

מדיניות שיכון בישראל

מאת סטוארט גבריאל
מחקרי מדיניות

מחקר זה מנתח את המדיניות המכתיבה את התערבות הממשלה בשוק הדיור.

קרא עוד

הוצאות (הקלות) מס בישראל

מאת אבי אלקינד, מנחם שפיגל, איתן ששינסקי
מחקרי מדיניות

בפרק זה מוצגת תוצאות מחקר שמטרתו היתה לבחון את הוצאות המס וכן את האפשרות של הנהגת תקציב הוצאות מס בישראל.

קרא עוד

התחולה המשפחתית של הכנסות ומסים

מאת אורית אבן-שושן, יורם גבאי
מחקרי מדיניות

לאחרונה גברה התעניינות בהנהגת רפורמה בקיפה במערכת המסים בישראל.

קרא עוד

ההקצאה לשירותים ושויון כלכלי

מאת גדעון פישלזון
מחקרי מדיניות

ההקצאה לשירותים חברתיים כולל הביטוח הלאומי מרכבת משני חלקים: תשלומי העברה ושירותים בעין.

קרא עוד

מדיניות פיסקלית

מאת יורם גבאי
מחקרי מדיניות

מערכת המס השתלבה בתחומים רבים של המדיניות הכלכלית החדשה והיוותה נדבך מרכזי בתכנון מדיניות השכר, המכירים והספיגה בתקופת הפעלתה.

קרא עוד

קוים למדיניות הכנסה והבטחתה

מאת חיים ברקאי
מחקרי מדיניות

הפרק מציג את היבטי המדיניות הנגזרים מניתוח ההוצאה על הבטחת הכנסה.

קרא עוד

מדיניות ההוצאה הלאומית על חינוך ובריאות

מאת גור עופר
מחקרי מדיניות

הקצאת משאבים לשירותים החברתיים מספקת רקע מתאים לניתוח המדינות הנקוטה כלפי שירותים אלה.

קרא עוד

ההוצאה הממשלתית על שירותים חברתיים – 1985

מאת יעקב קופ, יואל בלנקט, דלית שרון
מחקרי מדיניות

ראשיתה של שנת 1985 מצאה את המשק בעיצומה של תכנית כלכלית לייצוב מחירים, שהופעלה לאחר הקמת ממשלה הקואליציה הרחבה.

קרא עוד

יישום המלצות ועדת עציוני

מאת מנחם שפיגל, דלית שרון
מחקרי מדיניות

מטרתה של ועדת עציוני היתה לבדוק ולהציע דרכים לשיפור מעמד המורה ומקצוע ההוראה. הוועדה הציעה הצעות שונות וביניהן להעלות את…

קרא עוד

שילוב תכניות הסיוע לצעירים

מאת אסף רזין
מחקרי מדיניות

מזה מספר שנים קיימת אי-שביעות רצון מהדרך שבה ניתן הסיוע לצעירים בראשית דרכם העצמאית.

קרא עוד

סובסידיות למוצרי יסוד – מחיר ותמורה

מאת אפרים צדקה
מחקרי מדיניות

ההוצאה על רכישת מוצרי יסוד מסובסדים מהווה יותר מרבע מכלל ההוצאות החודשיות של העשירון התחתון באוכלוסיה, בעוד שהעשירון העליון מוציא…

קרא עוד

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 1984

מאת גור עופר, יעקב קופ, יואל בלנקט
מחקרי מדיניות

דין וחשבון זה הוא שני בסידרה והוא מתמקד בתקציב המדינה לשנת 1984 ובהוצאה שהיתה בשנת 1983.

קרא עוד

השירותים בשנות השמונים – נקודת תפנית

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

מדיניות הרווחה בשנות השמונים נמצאת על פרשת דרכים.

קרא עוד