שמוליק שיינטוך

צרו קשר

פרסומים

השכלה

שמוליק שיינטוך /
עמית בתכנית מדיניות הרווחה

ד"ר שמוליק שיינטוך הוא עובד סוציאלי וחבר סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר. עבודת הדוקטורט שלו עוסקת במדיניות כלפי אנשים חסרי בית במדינת ישראל בין השנים 2010-1948. תחומי המחקר העיקריים של שמוליק הם מדיניות רווחה, חסרוּת בית ועבודת רחוב. שמוליק פרסם מאמרים בנושאים אלו בעברית ובאנגלית, כמו גם מסמכים בהזמנת משרד הרווחה והשירותים החברתיים. לבסוף, הוא עוסק בפרקטיקת מדיניות, בעיקר בתחום חסרוּת הבית.