דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2020

ניתן להגיע אל כל פרק בנפרד דרך תוכן העניינים בצד שמאל למטה

אנו שמחים להציג בפניכם את דוח מצב המדינה לשנת 2020 של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל בסדרת הדוחות השנתיים על שם הרברט מ' סינגר. הספר כולל חמישה פרקי סקירה בנושאים בריאות, חינוך, רווחה, שוק העבודה וכלכלה, אשר דנים בסוגיות ובמגמות המרכזיות בכל תחום בצל משבר הקורונה. בנוסף כולל הספר מחקרים, מהם חדשים ומהם כאלה שכבר פורסמו השנה, וכן שלושה תקצירים.