רווחה

רווחה

מערכת הרווחה בישראל מספקת לאוכלוסיות החלשות ביותר בישראל מגוון שירותים חברתיים והטבות רווחה. תכנית מדיניות הרווחה מנתחת תכניות חברתיות שונות מבחינת המבנה, הזמינות, הנגישות והכיסוי שהן מעניקות, וכן בוחנת באיזו מידה אוכלוסיות היעד מודעות לתכניות הללו ומנצלות אותן. דוגמאות לנושאים בתחום זה הן סקירת שירותים חברתיים והטבות למשפחות, מצבם של אזרחים בגיל הפרישה וקשישים בשוק העבודה, ותכניותיו של המוסד לביטוח לאומי לצמצום העוני.

 

עמיתי תכנית מדיניות הרווחה מביאים עמם גישה רב תחומית לנושאים שהם בוחנים. בתכנית זו מצטרפים חוקרים אקדמיים בכירים מתחומי הסוציולוגיה, העבודה הסוציאלית, הכלכלה והגרונטולוגיה לבעלי מקצוע בכירים לשעבר מהמוסד לביטוח לאומי וממחלקת המחקר של הכנסת, ולמומחים בולטים אחרים מהשטח.