מחקר חדש: תחלואה, תוצר ותעסוקה ברבעון השני בישראל ובעולם

מחקר חדש: תחלואה, תוצר ותעסוקה ברבעון השני בישראל ובעולם