דוח מצב המדינה 2019

 דוח מצב המדינה 2019 יצא לאור!