אחר

קווים למדיניות זיקנה בישראל: הזיקנה בין נטל לנכס

מחברים: יעקב קופ, רוני בר-צורי, פורסם באחר
a17 01 2008

המאמר דן בסוגיית ההזדקנות והזיקנה בישראל, בהתייחס למערכת החוקים, ההסדרים, התקנות והנהלים מצד אחד, והקצאת משאבים למימושם, מצד שני. ההתפתחויות הדמוגרפיות והחברתיות בקרב הקשישים מוצגות כרקע לדיון בסוגיות של תעסוקה ושל פנסיה, בהן יש שילוב של התחומים; וחוק הסיעוד מוצג כ”מקרה מבחן” בניתוח מדיניות. ההשלכות של נושאים אלה מוצגות בהתייחס להיבטים של “נטל” לעומת “נכס” בחיבור בין ההזדקנות במישור הפרטי לבין המישור הכלל-חברתי

להורדת חלק 1 של הפרסום המלא (307.5kb)להורדת חלק 2 של הפרסום המלא (307.5kb)

מילות מפתח

פרסומים של יעקב קופ

פרסומים של רוני בר-צורי