הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2003

עורך: יעקב קופ, פורסם בדו"ח חברתי-כלכלי שנתי
a20 11 2003

תוכן העניינים:

התפתחות חברתית-כלכלית: לקט מאויר

חלק א’: הקצאת משאבים והתפתחןת השירותים

יואל בלנקט, נחום בלס, יגאל בן-שלום, רוני בר-צורי, ארנון גפני, טוביה חורב, דלית נחשון-שרון, יוליה קוגן, מרינה קונין, יוסף קטן

חלק ב’  סוגיות תחומיות:

להורדת הפרסום המלא

מילות מפתח

פרסומים של יעקב קופ