raya 1 h

עבודת אינפוגרפיקה של רעיה כהן שהוכתרה כעבודה מצטיינת במסגרת שיתוף הפעולה בין מרכז טאוב למחלקת לתקשורת חזותית, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, שבו יצרו התלמידים אינפוגרפיקות יצירתיות על בסיס ממצאי מרכז טאוב בהנחייתה של רוני לוית.

dar 3 h

עבודת אינפוגרפיקה של דר לאור שהוכתרה כעבודה מצטיינת במסגרת שיתוף הפעולה בין מרכז טאוב למחלקת לתקשורת חזותית, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, שבו יצרו התלמידים אינפוגרפיקות יצירתיות על בסיס ממצאי מרכז טאוב בהנחייתה של רוני לוית.

עוגה מצב המדינה

בשנים האחרונות מחירי המזון עלו, לעומת מחירי ההנעלה וההלבשה שירדו. עוד במחקר

חרדים

חרדים חיים יותר מהצפוי על פי מצבם הסוציו-אקונומי. עוד במחקר

בגרות עברית

שיעור הזכאות לבגרות בקרב יוצאי אתיופיה שהתחנכו בישראל נמוך מזה של שאר האוכלוסיה היהודית. עוד במחקר

ארגזים

 ירידה של 15% בשיעור הצעירים שגרים בדירה בבעלותם. עוד במחקר

posterA4 (he+en)

יותר מחצי מהצעירים הרווקים עדיין גרים עם ההורים. למחקר המלא

ימי אבטלה22

בישראל יש פער משמעותי בין זכויות הניתנות למובטלים צעירים לבין אלו הניתנות למי שעבר את גיל 35. למחקר המלא

חופשת לידה גברים2

בישראל, בניגוד למדינות אחרות, אין חופשת לידה המוענקת לגברים בלבד. עוד במחקר

אמהות יוצאות לעבוד

מספר האמהות לילדים עד גיל ארבע שיוצאות לעבוד עלה במידה ניכרת. למחקר המלא

Tax2

מדיניות המס בשנים האחרונות הקלה עם העשירונים העליונים. עוד במחקר

Sodafood

מחירי המזון והמשקאות הקלים בישראל עלו לעומת ה-OECD. למחקר המלא

Salary

למרות שהפער הצטמצם, פערי השכר בישראל הם עדיין מהגבוהים בעולם. למחקר המלא

Relastate

שני העשירונים העליונים אחראים ליותר מחצי מהשקעות הנדל"ן. למחקר המלא

פPepole

ההכנסה החודשית הממוצעת למשק בית נמוכה מההוצאה הממוצעת בכל המגזרים. עוד במחקר

thbpudrphevGoodNews2-05

תוחלת החיים של הגברים בישראל עולה בהתמדה

Food-heb

לעומת תעשיות אחרות, תעשיית המזון כמעט ואינה נחשפת לתחרות מחו"ל. למחקר המלא

Food

סוגי המזון המיובאים ביותר הם דווקא אלה שנצרכים פחות. למחקר המלא

Elderly

כשני שלישים מהמשפחות הערביות שבראשן פנסיונר הן עניות. למחקר המלא