משימה

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל הוא מכון מחקר עצמאי ובלתי מפלגתי בירושלים, העוסק בתחום הכלכלי והחברתי. המרכז עורך מחקרים איכותיים ובלתי תלויים בנושא התנאים הכלכליים והחברתיים בישראל, ומפתח הצעות חדשניות, מקצועיות ומעשיות למדיניות חברתית-כלכלית המקדמת את רווחתם של אזרחי ישראל. המרכז שואף להשפיע על המדיניות הציבורית באמצעות תקשורת ישירה עם קובעי המדיניות, ובעזרת העשרת הדיון הציבורי המתלווה לתהליך קבלת ההחלטות.

חזון

חזונו של מרכז מרכז טאוב הוא  חברה וכלכלה המתבססות על יסודות חזקים ובני קיימא, שבהן המדיניות החברתית והשיח הציבורי בישראל מושתתים על מחקר מבוסס ראיות ועל חשיבה אסטרטגית לטווח ארוך.